rejestr ośrodków szkolenia kierowców
Ok. 5400 osk otrzyma nowe rozporządzenie
Legislacja

Ok. 5400 osk otrzyma nowe rozporządzenie

22 listopada 2018

Do konsultacji publicznych trafił wczoraj projekt – opatrzony datą 19 października 2018 r. - rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców. 

Uzupełnienia wz. z kontrolą doraźną i problemową w ośrodkach szkolenia kierowców
Legislacja

Uzupełnienia wz. z kontrolą doraźną i problemową w ośrodkach szkolenia kierowców

15 listopada 2017

Przygotowany został projekt rozporządzenia w sprawie sprawozdania w realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami.

10% osk już zamknięto. Które przetrwają? - dyskusja
Przegląd prasy

10% osk już zamknięto. Które przetrwają? - dyskusja

4 czerwca 2013

(Fot.: PD@N 466-6) W ubiegłym tygodniu przekazaliśmy Państwu informację o zamykanych ośrodkach szkolenia. Przypomnijmy - jak oszacowano w okresie styczeń-maj 2013 r. z rejestrów osk zostało wykreślonych około 400 ośrodków. Zadaliśmy też tytułowe pytanie - Które...

10% ośrodków szkolenia kierowców już zamknięto. Które przetrwają?
News tygodnia 1

10% ośrodków szkolenia kierowców już zamknięto. Które przetrwają?

2 czerwca 2013

(Fot.: PD@N 465-1jm/pw) Jak się dowiedzieliśmy - ze źródeł dobrze poinformowanych - w okresie styczeń-maj 2013 r. z rejestru ośrodków szkolenia kierowców ubyło 10% zarejestrowanych placówek. Oznacza to, że już nie działa około 400 osk. Czy to już...

Zasady prowadzenia rejestru osk po 19. stycznia
Ekspert wyjaśnia 1

Zasady prowadzenia rejestru osk po 19. stycznia

9 marca 2013

Odpowiedź: W związku z pytaniem o zasady prowadzania do rejestru OSK w stosunku do przedsiębiorców, którzy byli wpisani do rejestru przed wejściem w życie ustawy informujemy, że zgodnie z §7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru...

Rejestry osk: trzy miesiące na zgłoszenie
Legislacja 2

Rejestry osk: trzy miesiące na zgłoszenie

19 stycznia 2013

We wchodzącej w życie ustawie o kierujących pojazdami w art. 128 ustawy uregulowano zasady prowadzenia rejestrów ośrodków szkolenia kierowców. Po pierwsze rejestry ośrodków szkolenia kierowców prowadzone na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym z mocy prawa zostają przekształcone w...

Unikalny numer ewidencyjny ośrodka szkolenia
Legislacja

Unikalny numer ewidencyjny ośrodka szkolenia

19 stycznia 2013

Ustawa o kierujących pojazdami przewiduje nadawanie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie wg określonego z góry schematu. Schemat ten znajdujemy w rozporządzeniu opublikowanym 9 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania...

Niewłaściwie prowadzona karta szkoleń i zakaz prowadzenia osk
Legislacja 1

Niewłaściwie prowadzona karta szkoleń i zakaz prowadzenia osk

14 lutego 2012

Tryb przeprowadzania szkolenia na przyszłych kierowców jest ściśle sformalizowany. Wydanie karty przeprowadzanych zajęć następuje przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych albo praktycznych. Przeprowadzenie poszczególnych zajęć teoretycznych i praktycznych jest potwierdzane w karcie...

Naruszył zasady prowadzenia szkolenia
Legislacja

Naruszył zasady prowadzenia szkolenia

14 stycznia 2009

Udowodnienie, że ośrodek szkolenia naruszył zasady prowadzenia kursów, skutkuje utratą zezwolenia na świadczenie tej działalności - przypomina “Rzeczpospolita”. Prezydent Lublina na podstawie art. 104 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym zakazał jednej z lubelskich...

Nieprawidłowa dokumentacja w osk
Ekspert wyjaśnia

Nieprawidłowa dokumentacja w osk

27 kwietnia 2008

Pytanie: Jeżeli szkolenie kierowców jest niezgodne z obowiązującym programem, starosta musi go zakazać. Czy o rażącym naruszeniu warunków szkolenia może również świadczyć nieprawidłowa dokumentacja?Odpowiedź: Jerzy A. od dziesięciu lat prowadził w Warszawie szkolenie na prawo...