ruch pojazdów
Jazda prawym pasem ruchu. Środkowy i lewy tylko do wyprzedzania!
Przegląd prasy

Jazda prawym pasem ruchu. Środkowy i lewy tylko do wyprzedzania!

30 maja 2023

Stacja TVN24 podjęła ważną kwestię, także kosztowną. Przypominają kierowcom korzystającym z autostrady, że łamią ważną zasadę, a tu mandat w wysokości trzech tysięcy złotych. Chodzi o zasadę, iż na drogach szybkiego ruchu z trzema pasami w jednym kierunku pas środkowy i lewy nie służą do jazdy, lecz do wyprzedzania.

Zmiany w katalogu marek i typów pojazdów w ruchu drogowym
Legislacja

Zmiany w katalogu marek i typów pojazdów w ruchu drogowym

10 października 2019

Czternaście dni ma trwać opiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium RP. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Pojazdy do medycznych badań profilaktycznych pojadą bez ograniczeń
Legislacja

Pojazdy do medycznych badań profilaktycznych pojadą bez ograniczeń

2 maja 2011

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach. Ustawodawca zwalnia z ustawowego ograniczenia ruchu pojazdów używanych do bezpłatnych medycznych badań...

Zapytają Cię, z jakich ulic korzystasz najczęściej
Przegląd prasy

Zapytają Cię, z jakich ulic korzystasz najczęściej

22 kwietnia 2010

Na ulicach miasta pojawią się ankieterzy, którzy razem z policjantami będą zatrzymywać kierowców, a potem zadawać pytania: dokąd jadą, w jakim celu i jak często korzystają z tej trasy. Ankieterzy firmy Pentor ustawią swoje stanowiska na głównych trasach wlotowych do Wrocławia. W...

Wyjaśnienie dotyczące zakazu ruchu pojazdów ciężarowych - przewóz paliw
Legislacja

Wyjaśnienie dotyczące zakazu ruchu pojazdów ciężarowych - przewóz paliw

15 kwietnia 2010

GITD: W związku z licznymi pytaniami wyjaśniamy, że zakaz ruchu pojazdów o dmc przekraczającej 12 ton, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. nie dotyczy dowozu paliw przewożonych cysternami do stacji paliwowych. Przepis paragrafu 3 ust. 1 lit. j)...

Niższe składki OC dla przewoźników
Legislacja

Niższe składki OC dla przewoźników

3 kwietnia 2010

W sytuacji czasowego wycofania pojazdu z ruchu w rozumieniu art. 78a ustawy - Prawo o ruchu drogowym, skutkującego zmniejszeniem prawdopodobieństwa wypadku w okresie ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń, na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego, jest obowiązany do proporcjonalnego obniżenia...