sąd najwyższy wyrok
Sąd Najwyższy: niejasności w umowach na korzyść ubezpieczonego
Legislacja

Sąd Najwyższy: niejasności w umowach na korzyść ubezpieczonego

8 grudnia 2005

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 grudnia 2005 r. sformułował dyrektywę, iż niejasności w umowach ubezpieczenia - ze względu na cel tych umów, którym jest ochrona ubezpieczeniowa - należy zawsze interpretować na korzyść uprawnionego do odszkodowania. Sędzia Zbigniew Kwaśniewski...

Przedawnienia roszczeń zwrot odszkodowania ofierze wypadku
Legislacja

Przedawnienia roszczeń zwrot odszkodowania ofierze wypadku

14 listopada 2005

Sąd Najwyższy w uchwale z 10 października 2005 r. Podjął ją w odpowiedzi na pytanie prawne sądu II instancji, który nie był pewny, w jakim terminie przedawniają się roszczenia zakładu ubezpieczeń o zwrot takiego odszkodowania. Sąd uznał, iż firma ubezpieczeniowa, w której...