środki transportu
Podatek od środków transportowych w 2024 r.
Legislacja

Podatek od środków transportowych w 2024 r.

24 października 2023

W Monitorze Polskim opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Finansów z 12 października 2023 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. (2023.1132_mp). Maksymalne stawki podatków w 2024 r. w porównaniu do 2023 r. wzrosną o ok. 15%.

Katarzyna Dobarzańska-Junco. Złożone wzorce mobilności
Rozmowy

Katarzyna Dobarzańska-Junco. Złożone wzorce mobilności

1 marca 2023

Mobilność nie jest neutralna pod względem płci. Dotyczy to nie tylko mobilności indywidualnej, ale także samych sektorów transportu i planowania. Płeć jest coraz częściej dostrzegalnym wyróżnikiem mobilności i czynnikiem branym pod uwagę w projektowaniu czy zmianach w miastach. Jest także jednym z ważnych zaleceń programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przygotowanego przez ONZ i WHO na Nową Dekadę 2021-2030.

Podatek od środków transportowych w roku 2022
Legislacja

Podatek od środków transportowych w roku 2022

24 sierpnia 2021

Minister Finansów określił wysokość podatku od środków transportowych w 2022 r. Znane są stawki maksymalne jakie będą obowiązywać w przyszłym roku. W Monitorze Polskim opublikowane zostało Obwieszczenie z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (2021.724). 

W Sejmie o wspieraniu ekologicznych środków transportu
Legislacja

W Sejmie o wspieraniu ekologicznych środków transportu

25 maja 2012

(Fot.: PD@N 429-4jm) ^ We francuskim mieście Nicea w ostatnich latach zmodernizowano istniejącą linię tramwajową. W centrum miasta - części historycznej, tramwaje przejeżdżając przez te odcinki wykorzystują energię zgromadzoną w akumulatorach, na pozostałych częściach...

Nowe stawki podatku od środków transportowych
Legislacja

Nowe stawki podatku od środków transportowych

21 października 2011

Minister Finansów podpisał obwieszczenia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2012 r. oraz w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Górne granice kwotowe stawek podatków i opłat lokalnych ulegają corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym...

Nowela w sprawie zajmowania i rekwirowania środków transportu
Legislacja

Nowela w sprawie zajmowania i rekwirowania środków transportu

18 października 2011

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego. Zmiany wprowadzono na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia...

Ostatnie dni płatności podatku od środków transportu
Legislacja

Ostatnie dni płatności podatku od środków transportu

13 lutego 2011

Zgodnie z zapisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych właściciele samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony powinni do 15 lutego złożyć deklarację na podatek od środków transportowych na 2011 rok i zapłacić pierwszą ratę tego podatku....

O podatku od środków transportowych
Legislacja

O podatku od środków transportowych

3 kwietnia 2009

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa - wynika z wyroku NSA z 26 marca 2009 r. WSA oddalił skargę podatnika na decyzję samorządowego kolegium odwoławczego. Chodziło o podatek od środków transportowych. Podatnik (współwłaściciel naczep,...

Kto płaci podatek od środków transportowych
Ekspert wyjaśnia

Kto płaci podatek od środków transportowych

31 grudnia 2008

Pytanie: Czy firmy wykorzystujące środki transportowe zarejestrowane w kraju i stanowiące własność osób, które nie mają w Polsce siedziby albo miejsca zamieszkania, muszą płacić podatek od środków transportowych? Odpowiedź dziennika “Rzeczpospolita”: Tak. Zasadą jest,...

Międzynarodowy Kongres EUROPEAN KONES 2008
Ogłoszenia

Międzynarodowy Kongres EUROPEAN KONES 2008

31 sierpnia 2008

W dniach 7-10 września 2008 roku w hotelu Anders w Starych Jabłonkach odbędzie się 34-ty Międzynarodowy Kongres Napędów i Środków Transportu EUROPEAN KONES 2008 (34th International Congress on Powertrain and Transport Means EUROPEAN KONES 2008). ...

Zmiany deklaracji na podatek od środków transportowych
Legislacja

Zmiany deklaracji na podatek od środków transportowych

25 marca 2008

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji...

Zwrot podatku od środków transportowych
Ekspert wyjaśnia

Zwrot podatku od środków transportowych

24 marca 2008

Pytanie: Moja firma zajmuje się świadczeniem transportu w systemie kombinowanym. W ubiegłym roku dokonała 32 przewozów w tym trybie. Jak mogę odzyskać zapłacony podatek drogowy? Odpowiedź: Zasady zwrotu podatku od środków transportowych reguluje art. 11a ustawy o podatkach i opłatach...

Nowe deklaracje od środków transportowych
Legislacja

Nowe deklaracje od środków transportowych

10 marca 2008

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ustawodawca zmienił wzór druku deklaracji. Wejdzie w...

Czy przekazywać dane o rejestracji pojazdów
Ekspert wyjaśnia

Czy przekazywać dane o rejestracji pojazdów

1 lipca 2007

Pytanie: Czy organy rejestrujące pojazdy są zobowiązane, bez wezwania przez organ podatkowy właściwy w sprawach podatku od środków transportowych, do nieodpłatnego sporządzania i przekazywania comiesięcznych informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach? Odpowiedź: Tak....