straż gminna/miejska
Od dziś obowiązują doprecyzowane kontrole ruchu drogowego
Legislacja

Od dziś obowiązują doprecyzowane kontrole ruchu drogowego

7 listopada 2019

Z dniem dzisiejszym w życie wchodzi opublikowane w dniu wczorajszym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (2019.2141). Jedynie obowiązywanie przepisu dotyczącego odczytu wskazań drogomierza przesunięto na 1 stycznia 2020 r. W akcie zawarto obowiązki i uprawnienia kierowców oraz kontrolujących. 

Pieszy traci poczucie bezpieczeństwa
Legislacja

Pieszy traci poczucie bezpieczeństwa

20 maja 2019

Pieszy musi czuć się bezpiecznie na chodniku, a rowerzysta czy jadący na hulajnodze są tam tylko gośćmi - pisze poseł Grzegorz Furgo. Dodaje - choćby straż miejska, nie wie czy ma karać. Minister Rafał Weber informuje, iż resort infrastruktury pracuje nad regulacjami dotyczącymi urządzeniami transportu osobistego, natomiast kwestie związane z rowerzystami są wystarczająco uregulowane, a brak tu ich skutecznej egzekucji. Zmian przepisów nie będzie.

Może jednak policja municypalna?
Legislacja

Może jednak policja municypalna?

2 stycznia 2019

W połowie grudnia ubiegłego roku odbyło się 74. posiedzenie Sejmu. Wówczas właśnie parlamentarzyści odrzucili wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o strażach gminnych oraz o zmianie innych ustaw. Głosowało - 430  posłów, za - 46, przeciw - 382, wstrzymało się - 2 , nie głosowało - 29.

Twierdzą, że „muszą” gdzieś parkować
Przegląd prasy

Twierdzą, że „muszą” gdzieś parkować

7 listopada 2018

Stołeczna Straż Miejska wypowiedziała wojnę kierowcom, którzy parkują na trawnikach, klombach, zieleńcach. Rozjeżdżają zieleń tłumacząc, że parkingów zbyt mało, więc takie prawo dają sobie takie właśnie prawo. 

Policja municypalna? Może za kilka lat
Legislacja

Policja municypalna? Może za kilka lat

21 września 2018

Jeszcze w sierpniu br. grupa posłów wniosła projekt ustawy o uchyleniu ustawy o strażach gminnych oraz o zmianie innych ustaw. 

Jesteśmy przeciw nieprawidłowemu parkowaniu
Statystyka

Jesteśmy przeciw nieprawidłowemu parkowaniu

26 lutego 2018

Co 2 min. do straży miejskiej wpływało zgłoszenie o nieprawidłowo zaparkowanych pojazdach - rok 2017 był rekordowy. 

List otwarty do Ministra Andrzeja Adamczyka
Legislacja 1

List otwarty do Ministra Andrzeja Adamczyka

27 stycznia 2017

50 osób więcej zginęło w roku 2016 w porównaniu do roku poprzedniego. Policja odnotowała 415 więcej wypadków drogowych. Pozostajemy na końcu listy państw europejskich, jeśli chodzi o bezpieczeństwo drogowe i nic z tym nie robimy.

Prezydent ustalił los kontroli fotoradarowych prowadzonych przez straże
Legislacja 1

Prezydent ustalił los kontroli fotoradarowych prowadzonych przez straże

27 sierpnia 2015

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych - została podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Straże gminne i miejskie zostaną pozbawiano możliwości przeprowadzania kontroli fotoradarowej kierowców. Już w pierwszym dniu...

Co teraz z gminnymi fotoradarami? - pytają samorządowcy
Legislacja 1

Co teraz z gminnymi fotoradarami? - pytają samorządowcy

16 sierpnia 2015

(521-51) W mediach przedstawiciele rządu i posłowie mówią o tym, że fotoradary gminne trafią do Inspekcji Transportu Ruchu Drogowego lub do Policji. Dobrze, tylko skąd to wynika? Bo na pewno nie z nowelizacji ustawy, która trafi zaraz do podpisu Prezydenta RP. Nie ma tam...

Bez poprawek w noweli Prawa o ruchu drogowym dot. straży
Legislacja

Bez poprawek w noweli Prawa o ruchu drogowym dot. straży

7 sierpnia 2015

(2015-23) Pozbawienie straż gminnych i miejskich możliwości przeprowadzania kontroli fotoradarowej kierowców zakłada nowelizacja Prawa o ruchu drogowym i ustawy o strażach gminnych. Senat ostatecznie poparł ustawę bez poprawek. Na etapie prac w komisjach senackich zaproponowana...

Stanowisko Senatu ws. fotoradarów w gestii straży miejskich
Legislacja

Stanowisko Senatu ws. fotoradarów w gestii straży miejskich

31 lipca 2015

(521-56 fot. jola michasiewicz) W Sejmie (24. lipca) posłowie większością 404 głosów przyjęli nowelę ustawy - Prawo o ruchu drogowym pozbawiającą strażników uprawnień dokonywania pomiarów prędkości pojazdów za pomocą fotoradarów stacjonarnych. Ostro sprzeciwili...

Komisje senackie za pozbawieniem straży możliwości używania fotoradarów
Legislacja

Komisje senackie za pozbawieniem straży możliwości używania fotoradarów

29 lipca 2015

(521-5) Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP na swoim wspólnym posiedzeniu wniosły cztery poprawki do ustawy uchwalonej w dniu 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach...

Podkomisja za odebraniem strażom prawa używania fotoradarów
Legislacja

Podkomisja za odebraniem strażom prawa używania fotoradarów

15 lipca 2015

Odbyło się posiedzenie podkomisji Komisji Infrastruktury zajmującej się projektem zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. Posłowie opowiedzieli się za odebraniem strażom miejskim i gminnych prawa do używania urządzeń rejestrujących, populanie nazywanych fotoradarami. Stanowisko...

Strażnicy miejscy oraz egzaminatorzy w trosce o przyszłość i bezpieczeństwo na drogach
Przegląd prasy

Strażnicy miejscy oraz egzaminatorzy w trosce o przyszłość i bezpieczeństwo na drogach

30 stycznia 2015

(512-64-73 fot. jola michasiewicz) W Warszawie w siedzibie straży miejskiej odbyło się specjalistyczne szkolenie z zakresu ruchu drogowego dla pracowników Referatu Profilaktyki...

Kasacja lub wniosek o wznowienie postępowania
Ekspert wyjaśnia

Kasacja lub wniosek o wznowienie postępowania

28 lutego 2014

Pytanie: Zostałem ukarany przez Sąd prawomocnym wyrokiem na wniosek Straży Miejskiej za przekroczenie prędkości, czy można zaskarżyć ten wyrok? (dotyczy zdarzeń przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2007 r. zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r.,...

Strażnicy gminni i ich fotoradary
Legislacja 1

Strażnicy gminni i ich fotoradary

22 grudnia 2013

Rzecznik praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zadań straży miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego. Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje problem, który ujawnił się w związku z badanymi sprawami indywidualnymi, dotyczący...

Kontrole drogowe straży miejskiej w ocenie RPO
Legislacja

Kontrole drogowe straży miejskiej w ocenie RPO

6 listopada 2013

(Fot.: PD@N-477-24) Rzecznik Praw Obywatelskich skierowała do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej wystąpienie w sprawie zadań straży miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego (Sygnatura: RPO/740426/13/XVIII/208.4 RZ). Prof. Teresa Lipowicz...

MSW negatywnie o projekcie dot. straży gminnych i fotoradarów
Legislacja 1

MSW negatywnie o projekcie dot. straży gminnych i fotoradarów

29 września 2013

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych negatywnie zaopiniowało poselski projekt ustawy, który ma na celu pozbawienie straży gminnych i miejskich możliwości karania kierowców przy użyciu fotoradarów i wystawiania mandatów za złe parkowanie (Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o...

Projekt rozporządzenia w sprawie lokalizacji fotoradarów
Legislacja 1

Projekt rozporządzenia w sprawie lokalizacji fotoradarów

26 lutego 2013

(Fot.: PD@N 457-27©JM) Na naszych drogach jest dziś 550 fotoradarów (200 urządzeń straży gminnych i ponad 350 inspekcji transportu drogowego). Resort przygotował w sprawie ich lokalizacji projekt rozporządzenia. I tak minister transportu chce co 40 miesięcy weryfikować,...

Szersze uprawnienia straży gminnych
Legislacja

Szersze uprawnienia straży gminnych

20 sierpnia 2012

Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Zmiany wprowadzone są w § 2 w ust. 1 określającym, iż...