świadectwo kwalilfikacji
Zapytaj i Ty
Ogłoszenia

Zapytaj i Ty

18 kwietnia 2023

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy wchodzi w życie 26 kwietnia 2023 r., ale część przepisów ma wydłużone vacatio legis do: 26 maja 2023 r., 26 lipca 2023 r., 26 sierpnia 2023 r. To bardzo oczekiwane przez branżę zmiany przede wszystkim w procesie szkolenia. I właśnie one będą przedmiotem pytań i odpowiedzi zaplanowanych w cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ.

Co po 11 kwietnia?
Ogłoszenia

Co po 11 kwietnia?

17 kwietnia 2023

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy wchodzi w życie 26 kwietnia 2023 r., ale część przepisów ma wydłużone vacatio legis do: 26 maja 2023 r., 26 lipca 2023 r., 26 sierpnia 2023 r. To bardzo oczekiwane przez branżę zmiany przede wszystkim w procesie szkolenia. I właśnie one będą przedmiotem pytań i odpowiedzi zaplanowanych w cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ.

Zapytaj!
Ogłoszenia

Zapytaj!

13 kwietnia 2023

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy wchodzi w życie 26 kwietnia 2023 r., ale część przepisów ma wydłużone vacatio legis do: 26 maja 2023 r., 26 lipca 2023 r., 26 sierpnia 2023 r. To bardzo oczekiwane przez branżę zmiany przede wszystkim w procesie szkolenia. I właśnie one będą przedmiotem pytań i odpowiedzi zaplanowanych w cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ.

Mamy tekst ujednolicony rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców zawodowych
Ogłoszenia

Mamy tekst ujednolicony rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców zawodowych

12 kwietnia 2023

Już jutro w ELEKTRONICZNYM PRAWIE DROGOWYM dostępna będzie aktualizacja zbioru według stanu prawnego na 11 kwietnia 2023 r. Wśród nowych aktów prawnych opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy. W ePD udostępnimy tekst rzeczywisty i przygotujemy tekst ujednolicony.

W sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy oraz profilu kierowcy zawodowego - ministerstwo ułatwia
Legislacja

W sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy oraz profilu kierowcy zawodowego - ministerstwo ułatwia

14 lipca 2022

Ministerstwo Infrastruktury uznało potrzebę poprawienia procesu wydawania karty kwalifikacji kierowcy oraz profilu kierowcy zawodowego wymaganego do uzyskania tej karty i właśnie przygotowało projekt rozporządzenia poprawiający proces wydawania wymienionych dokumentów. Jak ocenia resort - projekt przewiduje oczekiwane społecznie rozwiązania.

Prof. Marcin Ślęzak o certyfikacji kompetencji zawodowych instruktorów, polskiej ramie kwalifikacji itd.
Rozmowy

Prof. Marcin Ślęzak o certyfikacji kompetencji zawodowych instruktorów, polskiej ramie kwalifikacji itd.

26 listopada 2020

Kolejne omówienie wystąpienia wygłoszonego podczas e-seminarium NOWE KOMPETENCJE W TRANSPORCIE DROGOWYM zorganizowanego przez Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz Polski Klaster Edukacyjny. Dziś dr hab. inż. prof. ITS Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego i prezentacja pt. „System podnoszenia kompetencji kadr w transporcie samochodowym”. 

Mariusz Bukowski. COVID-19 w Polsce - przeszkodą w zachowaniu terminów?
Legislacja

Mariusz Bukowski. COVID-19 w Polsce - przeszkodą w zachowaniu terminów?

29 maja 2020

27. maja br. zostało opublikowane rozporządzenie Parlamentu i Rady nr 2020/698 ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19. Regulacje mają być stosowane we wszystkich państwach członkowskich od 4. czerwca. Jaka będzie decyzja polskiego rządu?

Cofnięcie świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz e-learning kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych
Legislacja

Cofnięcie świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz e-learning kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych

30 października 2019

W ostatnich dniach do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został wpisany projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie oraz niektórych innych ustaw. Dokument został opatrzony numerem UC164. Wśród wielu projektowanych zmian autorzy wprowadzają instytucję cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz regulują kwestie nauczania na odległość. 

Operator żurawia pyta o świadectwo kwalifikacji zawodowej
Ekspert wyjaśnia

Operator żurawia pyta o świadectwo kwalifikacji zawodowej

2 listopada 2012

Pytanie: W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłam skan pisma z wydziału komunikacji w Łowiczu. Moim zdaniem z kwalifikacji jako takich jestem zwolniony. Zgodnie z zapisem art. 39a ust 3 pkt 10 ustawy o transporcie drogowym. Jestem operatorem i kierowcą żurawia samojezdnego...

Instruktor fałszował świadectwo kwalifikacji
Legislacja

Instruktor fałszował świadectwo kwalifikacji

7 września 2012

Policjanci z legnickiej komendy miejskiej, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali instruktora nauki jazdy, podejrzanego o fałszowanie świadectw kwalifikacji kierowców i ich sprzedaż oraz mężczyznę, który posłużył się podrobionymi dokumentami w starostwie...

Nowe w szkoleniach okresowych
Legislacja

Nowe w szkoleniach okresowych

1 stycznia 2012

Z dniem 1 stycznia 2012 r. w życie wchodzą zmiany ustawy o transporcie drogowym. Podstawowy zakres zmian dotyczy ośrodków szkolenia i rozwiązań oraz zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności w zakresie szkolenia w ramach szkolenia okresowego. Tak więc na przedsiębiorców...

Kurs na świadectwo kwalifikacji
Ogłoszenia

Kurs na świadectwo kwalifikacji

1 marca 2009

(288-7 oraz 288-8) Witam, ogłaszam, że Szkoła Jazdy “KURSANT” jako pierwsza na Dolnym Śląsku rozpoczyna kurs na świadectwo kwalifikacji na przewóz osób (na nowych zasadach). Rozpoczęcie 23 marca 2009 roku. Dziękujemy: Andrzej Świsulski – właściciel...

Prawo jazdy to za mało, niezbędna kwalifikacja zawodowa
Przegląd prasy

Prawo jazdy to za mało, niezbędna kwalifikacja zawodowa

28 lipca 2008

Kierowcy autobusów, którzy do 10 września nie zdążą zrobić prawa jazdy kat. D, będą musieli zdobyć nowy dokument - świadectwo kwalifikacji zawodowej. Ostatnie dni to czarna seria tragicznych wypadków autokarowych. W niektórych zawinili kierowcy. Co z ich umiejętnościami - pyta...

Adnotacja o świadectwie kwalifikacji zawodowej w prawie jazdy
Legislacja

Adnotacja o świadectwie kwalifikacji zawodowej w prawie jazdy

9 listopada 2007

Wchodzi w życie rozporządzenie ministra transportu z 4 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. W załączniku nr 1 w części II - Opis wzoru krajowego prawa jazdy - dodano podpunkt 95 dotyczący...

O świadectwie kwalifikacji zawodowej w prawie jazdy
Legislacja 3

O świadectwie kwalifikacji zawodowej w prawie jazdy

25 października 2007

Opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. W dokumencie będzie ujawnione potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji...

Kierowcy muszą odbywać szkolenia
Legislacja 6

Kierowcy muszą odbywać szkolenia

3 stycznia 2007

W życie wchodzi ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. W jej świetle od dziś kandydaci na kierowców zawodowych muszą przechodzić specjalne szkolenia. Akt nakłada na przedsiębiorców prowadzących firmy...

Szkolenia kierowców zawodowych cd.
Legislacja 3

Szkolenia kierowców zawodowych cd.

20 listopada 2006

Znowelizowana ustawa o transporcie drogowym po przegłosowaniu poprawek Senatu została przyjęta przez Sejm. Przepisy stanowią, że kierowcy pracujący w transporcie drogowym będą musieli odbywać szkolenia okresowe. Będą się one odbywały co pięć lat. Tomasz Rejek, prezes Pomorskiego...

Obowiązkowe szkolenia ostatecznie uchwalone
Legislacja

Obowiązkowe szkolenia ostatecznie uchwalone

16 listopada 2006

Sejm w nocy z czwartku na piątek odrzucił poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz do noweli Prawa o ruchu drogowym, wprowadzającą obowiązkowo zwolnienie kierowcy od opłaty za wydanie prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego w przypadku zmiany adresu. Nowelizacja...

Senat poprawił nowelę o szkoleniu kierowców
Legislacja

Senat poprawił nowelę o szkoleniu kierowców

9 listopada 2006

Senat rozpatrzył poprawki do nowych przepisów dotyczących obowiązkowych szkoleń kierowców zawodowych. Wprowadzając nowe przepisy o szkoleniu kierowców Sejm znowelizował dwie ustawy: ustawę o transporcie drogowym oraz Prawo o ruchu drogowym. Senacka komisja gospodarki narodowej...

Przewóz towarów do 3,5 tony
Ekspert wyjaśnia 1

Przewóz towarów do 3,5 tony

8 października 2006

Pytanie: Czy pracownicy zatrudnieni jako sprzedawcy - posiadający w zakresie czynności przewóz towarów po polskich drogach między sklepami będącymi własnością spółki samochodami do 3,5 t - muszą po Nowym Roku przechodzić dodatkowe badania lub zdobyć świadectwa kwalifikacyjne?...