system grzewczy
Systemy grzewcze pojazdów silnikowych wg Unii Europejskiej
Legislacja

Systemy grzewcze pojazdów silnikowych wg Unii Europejskiej

28 listopada 2006

Opublikowano dyrektywę Komisji 2006/119/WE z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniającą w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 2001/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą systemów grzewczych pojazdów silnikowych i ich przyczep....