szkolenie audytorów brd
Przewóz towarów niebezpiecznych w zmienionym brzmieniu
Legislacja

Przewóz towarów niebezpiecznych w zmienionym brzmieniu

11 marca 2016

Opublikowano (poz. 315) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. Nowe brzmienie otrzymuje załącznik: Zakres, ramowy program i minimalny czas trwania kursu...

Nabór wniosków o wydanie certyfikatu audytora brd
Przegląd prasy

Nabór wniosków o wydanie certyfikatu audytora brd

5 października 2012

Komunikat Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: W dniu 28 września 2012 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Transportu, Butodnictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru...

W sprawie szkoleń audytorów brd
Legislacja

W sprawie szkoleń audytorów brd

28 września 2012

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozporządzenie określa: sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia...

Audytorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego
Legislacja

Audytorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego

22 maja 2012

(Fot.: PD@N 429-3) Sygnowany datą 22 maja 2012 r. projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzania szkolenia zakończonego egzaminem dla kandydatów na audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przeprowadzania szkolenia okresowego dla audytorów bezpieczeństwa ruchu...