szkolenie kierowników osk
Warsztaty wspierające proces szkolenia
Przegląd prasy

Warsztaty wspierające proces szkolenia

31 sierpnia 2007

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, Wydział Komunikacji i Dróg w ramach nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców w ośrodkach szkolenia kierowców oraz działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym zorganizował...