szkolenie przewożących towary niebezpieczne
Egzamin dla kierowców przewożących towary niebezpieczne - po zmianach
Legislacja

Egzamin dla kierowców przewożących towary niebezpieczne - po zmianach

2 sierpnia 2016

(544-6 fot. Jola Michasiewicz) Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (2016.1160). Ustawodawca wprowadza nowelę wprowadzającą zmiany...

Warunki prowadzenie kursów ADR uregulowane niekompletnie
Legislacja

Warunki prowadzenie kursów ADR uregulowane niekompletnie

22 lipca 2016

(543-40 fot. Jola Michasiewicz) Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. W rozporządzeniu pierwotnym zostały między innymi kwestie...

Kursy ADR już po nowemu
Legislacja

Kursy ADR już po nowemu

15 czerwca 2012

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. Przypomnijmy – rozporządzenie określa - 1) szczegółowe wymagania w zakresie, o którym mowa w art....

Kursy ADR po nowemu
Legislacja

Kursy ADR po nowemu

5 stycznia 2012

Do ubiegłego roku problematyka przewozu towarów niebezpiecznych była uregulowana w prawie polskim poprzez trzy ustawy: ustawę z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, ustawę z dnia 31 marca 2004 roku o przewozie koleją towarów niebezpiecznych oraz...

Szkolenia przewożących towary niebezpieczne
Przegląd prasy

Szkolenia przewożących towary niebezpieczne

11 września 2007

Prowadzenie szkoleń dla kierowców przewożących towary niebezpieczne jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające – informuje “Rzeczpospolita”. Takie szkolenia mogą prowadzić także podmioty niebędące...