transport bliski
Transport odpadów uzupełniony
Legislacja

Transport odpadów uzupełniony

13 lutego 2008

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności. Ustawodawca uzupełnia listę odpadów i następnie określa zasady, według...

Urządzenia transportu ciągłego i bliskiego
Legislacja

Urządzenia transportu ciągłego i bliskiego

18 października 2006

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego. Akt określa, iż przed...