transport drogowy rzeczy
Będzie diagnoza rynku szkoleń kierowców zawodowych
Ogłoszenia

Będzie diagnoza rynku szkoleń kierowców zawodowych

8 kwietnia 2023

TLP przygotowuje ocenę rynku szkoleń kierowców, z punktu widzenia transportowych pracodawców. W tym celu opracował i zaproponował anonimowe badanie ankietowe. Interesuje ich ocena poziomu przygotowania do wykonywania zawodu kierowcy w realnym środowisku transportowym, przydatności do zawodu młodych kierowców zawodowych.

Właściwy transport choinki
Ekspert wyjaśnia

Właściwy transport choinki

16 grudnia 2022

Nadchodzi czas, by przywieźć świąteczne drzewko do domu. To wcale nie jest takie proste zadanie, a źle wykonane może skończyć się nie tylko mandatem, ale też spowodowaniem poważnego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W bagażniku? Na dachu? A może jeszcze jakoś inaczej? Co o tym mówią przepisy? Na co zwrócić szczególną uwagę, aby bezpiecznie dotrzeć do domu? Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na te pytania.

Nowe wzory certyfikatów kompetencji zawodowych
Legislacja 1

Nowe wzory certyfikatów kompetencji zawodowych

3 października 2007

Wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia ministra transportu z 27 sierpnia 2007 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Określa ona nowe wzory certyfikatu kompetencji zawodowych w zakresie krajowego transportu drogowego osób, rzeczy, a także...

Sprawozdania statystyczne dla transportu rzeczy
Legislacja

Sprawozdania statystyczne dla transportu rzeczy

17 lipca 2007

Opublikowano rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2007 z 16 lipca 2007 r. kończące okres przejściowy przewidziany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy. Wejdzie w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu....

Przewozy kabotażowe w transporcie drogowym rzeczy
Legislacja 2

Przewozy kabotażowe w transporcie drogowym rzeczy

21 maja 2007

Zgodnie z Traktatem Akcesyjnym, w drodze odstępstwa od artykułu 1 rozporządzenia (EWG) nr 3118/93, do końca trzeciego roku po dniu przystąpienia do UE, przewoźnicy mający swoją siedzibę w Polsce są wyłączeni ze świadczenia usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy w...

Infolinia prawna w GITD
Legislacja

Infolinia prawna w GITD

12 kwietnia 2007

Główny Inspektorat Transportu Drogowego po informował, że w każdy wtorek i czwartek w godz. 10–14, Biuro Prawne i Orzecznictwa GITD udziela informacji w zakresie interpretacji przepisów nowego rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w...

Nowe formularze w transporcie drogowym
Legislacja

Nowe formularze w transporcie drogowym

31 grudnia 2006

Ministerstwo Finansów poinformowało, iż porozumienie administracyjne w sprawie formularzy SAD (dokument TAXUD/427/2004) przyznało krajom wstępującym do UE w maju 2004 r. możliwość wykorzystania posiadanych zapasów formularzy przedmiotowego dokumentu, nie później jednak niż do 31. 12....

Program wspierania pozytywnego oddziaływania transportu na środowisko
Legislacja

Program wspierania pozytywnego oddziaływania transportu na środowisko

14 grudnia 2006

Wchodzi w życie rozporządzenie PE i RU nr 1692/2006/WE z 24 października 2006 r. ustanawia otwarty także dla krajów trzecich program "Marco Polo II", który jest ukierunkowany na ograniczanie niekorzystnych oddziaływań drogowego transportu towarowego na środowisko naturalne poprzez...

Na transport najwięcej unijnych funduszy
Legislacja

Na transport najwięcej unijnych funduszy

29 listopada 2006

Rząd debatował nad wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej. Rada Ministrów przyjęła na posiedzeniu cztery duże programy: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna oraz Infrastruktura i Środowisko. Podział środków dostępnych w ramach projektu PO...

Transport drogowy z licencją wspólnotową
Przegląd prasy

Transport drogowy z licencją wspólnotową

30 października 2006

W Unii Europejskiej wykonywanie transportu drogowego rzeczy jest możliwe na podstawie licencji wspólnotowej – komentuje “Rzeczpospolita”. Przewoźnik, np. z Niemiec czy Hiszpanii, który chce świadczyć usługi transportu drogowego rzeczy do Polski bądź innego państwa...

Opłaty za przejazdy po drogach krajowych
Legislacja

Opłaty za przejazdy po drogach krajowych

21 października 2006

Wchodzi ministra życie rozporządzenie ministra transportu z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych....

Transportowcy z Białorusi zapłacą po nowemu
Legislacja

Transportowcy z Białorusi zapłacą po nowemu

19 października 2006

Wchodzi w życie (z dniem ogłoszenia tj. 19 października 2006 r. rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 października 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie opłat dla zagranicznych przedsiębiorców wykonujących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne pojazdami i...

Przewóz towarów do 3,5 tony
Ekspert wyjaśnia 1

Przewóz towarów do 3,5 tony

8 października 2006

Pytanie: Czy pracownicy zatrudnieni jako sprzedawcy - posiadający w zakresie czynności przewóz towarów po polskich drogach między sklepami będącymi własnością spółki samochodami do 3,5 t - muszą po Nowym Roku przechodzić dodatkowe badania lub zdobyć świadectwa kwalifikacyjne?...

Ciężarówki niechciane, obwodnice niezbudowane
Przegląd prasy

Ciężarówki niechciane, obwodnice niezbudowane

4 października 2006

W Warszawie wprowadzono zakaz ruchu samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 16 ton. Będzie obowiązywał od 1 listopada w godzinach 7–10 i 16–20. Wkrótce podobne zakazy wprowadzą inne największe miasta. W najbliższej przyszłości można spodziewać się jeszcze...

Licencja dla spedytora na transport drogowy rzeczy - obowiązkowa
Legislacja

Licencja dla spedytora na transport drogowy rzeczy - obowiązkowa

1 lipca 2006

Wchodzi w życie: Art. 1 pkt 2 lit. a), pkt 3 lit. a), pkt 4 lit. b), pkt 5, pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (Dz.U. nr 180, poz. 1497). Firmy spedycyjne muszą mieć...