transport intermodalny
Ma być lepszy nadzór
Legislacja

Ma być lepszy nadzór

14 marca 2018

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Transport intermodalny
Przegląd prasy

Transport intermodalny

6 grudnia 2006

Zaledwie 1,7 proc. ogólnej wartości ładunków w Polsce przewożonych jest przy wykorzystaniu transportu intermodalnego. Wielu operatorów transportowych liczy na jego rozwój, mimo że jest droższy od innych gałęzi transportowych. Przewozy intermodalne, nazywane też inaczej przewozami...