transport publiczny
Będzie ustawa PeKaeSowa
Legislacja

Będzie ustawa PeKaeSowa

6 marca 2019

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział ogłoszenie projektu ustawy o rozdysponowaniu środków na przywrócenie połączeń autobusowych w powiatach.

Więcej punktów ładowania
Legislacja

Więcej punktów ładowania

29 sierpnia 2018

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych przedstawiło uwagi branży elektromobilności do projektu rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania samochodów elektrycznych. 

Nowoczesny transport i ekotransport
Przegląd prasy

Nowoczesny transport i ekotransport

26 marca 2018

W dniach 21-23 marca 2018 r. w Nadarzynie k/Warszawy odbyły się II Międzynarodowe Targi Transportu, Spedycji i Logistyki 2018 oraz III. edycja Międzynarodowych Targów Transportu Publicznego. 

Co to jest komunikacja miejska?
Legislacja

Co to jest komunikacja miejska?

13 marca 2018

Trwają konsultacje kolejnego (siódmego) projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. Te dobiegają końca, ale nie jest to - jak się okazuje - łatwe zadanie. 

Wspieramy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
Przegląd prasy

Wspieramy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

2 sierpnia 2017

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz minister środowiska Jan Szyszko zaapelowali o wspieranie inicjatyw Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT) organizowanego co roku w dniach 16-22 września. Wspólny list został skierowany do przedstawicieli władz lokalnych, które mogą przygotować kampanie zachęcające do korzystania z transportu zbiorowego i promujące transport multimodalny.

Nowe technologie w transporcie publicznym trafią do ustawy?
Legislacja

Nowe technologie w transporcie publicznym trafią do ustawy?

23 stycznia 2017

Do I czytania w komisjach skierowany został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie drogowym (druk nr 1200). Ustawodawca umożliwia budowę linii oraz obsługę przez przewoźników transportu publicznego prowadzonego w pojazdach poruszających się na jednej szynie oraz na poduszkach powietrznych lub magnetycznych. 

Zmiany terminów w publicznym transporcie zbiorowym
Legislacja

Zmiany terminów w publicznym transporcie zbiorowym

26 sierpnia 2016

(545-64 fot. Jola Michasiewicz) W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (2016.1342). Ustawa – powstała w wyniku inicjatywy senackiej - dotyczy przesunięcia o rok terminu wejścia w życie niektórych...

Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przesunięta na 1 stycznia 2018 r.
Legislacja

Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przesunięta na 1 stycznia 2018 r.

20 lipca 2016

(543-29) Trzeciego dnia 23. posiedzenia Sejmu przyjęta przez posłów nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przesuwa o rok - z 1 stycznia 2017 r. na 1 stycznia 2018 r. - termin wejścia w życie niektórych przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym...

Gminne przewozy pasażerskie czy komunikacja miejska
Legislacja

Gminne przewozy pasażerskie czy komunikacja miejska

26 września 2014

Grupa posłów wniosła projekt ustawy, której jeszcze nie został nadany numer druku. Projekt dotyczy zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - utworzenia nowej formuły współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie organizacji i zarządzania publicznym...

Dni Transportu Publicznego: „Kierunek życzliwość w komunikacji miejskiej”
Przegląd prasy

Dni Transportu Publicznego: „Kierunek życzliwość w komunikacji miejskiej”

20 września 2014

W Warszawie, podczas Dni Transportu Publicznego, można było wziąć udział w wyjątkowej grze miejskiej, zorganizowanej w ramach kampanii “Kierunek życzliwość w komunikacji miejskiej”. “Uwaga! Doszło do awarii - w zasobach komunikacji miejskiej skończyło się specjalne,...

Zmiany rodzajów uprawnień do ulgowych przejazdów
Legislacja

Zmiany rodzajów uprawnień do ulgowych przejazdów

30 grudnia 2013

Ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego...

Obywatelu nie stój murem
Przegląd prasy

Obywatelu nie stój murem

16 listopada 2012

(Fot.: PD@N 447-1) Warszawski ZTM poprosił pasażerów, by ustępowali miejsca starszym i chorym. Młodzi odpowiedzieli: płacę, więc siedzę, a stary niech zostanie w domu. Matka niepełnosprawnego trzylatka zaapelowała kilka miesięcy temu do "zdrowych leniuchów", by w drodze na...

Czy i jak kontrolowana jest synchronizacja odjazdów i przyjazdów?
Legislacja

Czy i jak kontrolowana jest synchronizacja odjazdów i przyjazdów?

16 lipca 2012

Poseł Marek Poznański złożył interpelację nr 6292 w sprawie synchronizacji pojazdów i odjazdów środków transportu publicznego. Adresat to oczywiście minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Postawione pytania dotyczą synchronizacji przyjazdów i odjazdów środków...

O przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego
Legislacja

O przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego

21 listopada 2011

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego wpłynął do Sejmu RP. Celem projektowanej ustawy - jak piszą autorzy projektu - jest poszerzenie katalogu beneficjentów uprawnionych do korzystania z...

Publiczny transport zbiorowy: zmiana ustawy o ulgach za przejazdy
Legislacja

Publiczny transport zbiorowy: zmiana ustawy o ulgach za przejazdy

17 listopada 2011

SEJM RP - wpłynął obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu...

Rodzaje dokumentów uprawniających do ulgowych przejazdów
Legislacja

Rodzaje dokumentów uprawniających do ulgowych przejazdów

15 listopada 2011

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazów środkami publicznego transportu zbiorowego. Regulacje...

Obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym
Legislacja

Obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym

17 czerwca 2011

Opublikowano Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Wytyczne, o których...

Ustawy o transporcie w Senacie
Legislacja

Ustawy o transporcie w Senacie

14 grudnia 2010

Na swoim posiedzeniu Senat RP przyjął: - bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym; - wprowadził poprawki (53) do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym; - wprowadził poprawki (7) do ustany o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie...

Każdy nauczyciel z biletem ulgowym
Legislacja

Każdy nauczyciel z biletem ulgowym

16 listopada 2010

Nauczyciele z przedszkoli powinni mieć prawo do ulgi na przejazdy koleją i autobusami - uznał Trybunał Konstytucyjny. Orzekł on, że dotychczasowe przepisy dotyczące ulg, wyłączające z nich nauczycieli przedszkoli, są niezgodne z konstytucją. Trybunał badał zgodność z konstytucją...

Gdzie jest ustawa o transporcie publicznym?
Ekspert wyjaśnia

Gdzie jest ustawa o transporcie publicznym?

26 września 2010

Pytanie: Mam pytanie. Co dzieje się z projektem ustawy o transporcie publicznym? Nie spotkałem od dłuższego czasu żadnej informacji na ten temat. Z poważaniem czytelnik. Odpowiedź: Rządowy projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym została przygotowana przez resort infrastruktury....