transport towarów niebezpiecznych
Przewozy ADR pojazdami Sił Zbrojnych RP
Legislacja

Przewozy ADR pojazdami Sił Zbrojnych RP

5 grudnia 2012

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne RP są...

Odstępstwa UE w sprawie ADR
Legislacja

Odstępstwa UE w sprawie ADR

19 stycznia 2011

W Dzienniku Urzędowym UE L opublikowano decyzję Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. upoważniającą państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na mocy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako...

Kurs w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
Ogłoszenia

Kurs w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych

17 stycznia 2010

(Fot.: PD@N 326-27) Prowadzimy nabór na kurs w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Planowany termin: 5 - 7 luty 2009 r. Zapisy pod nr tel.:18.449-08-99 (Dział Szkoleń) Zapraszamy Małopolski Ośrodek Ruchu...

Nowa dyrektywa o transporcie towarów niebezpiecznych
Legislacja

Nowa dyrektywa o transporcie towarów niebezpiecznych

5 września 2007

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie autorstwa Bogusława Liberadzkiego (SLD) w sprawie dyrektywy określającej przepisy w zakresie transportu niebezpiecznych towarów. Nowa dyrektywa ma wejść w życie w styczniu 2009 roku. Zobowiąże wszystkie 27 państw Unii Europejskiej do...

Warunki transportu materiałów jądrowych
Legislacja

Warunki transportu materiałów jądrowych

7 sierpnia 2007

W życie wchodzi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie warunków przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń...

Nowela w sprawie ograniczeń dotyczących substancji niebezpiecznych
Legislacja

Nowela w sprawie ograniczeń dotyczących substancji niebezpiecznych

29 czerwca 2007

W Dzienniku Ustaw Nr 116 opublikowano pod pozycją 806 opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz...

Towary niebezpieczne tylko według jednego rozporządzenia
Legislacja

Towary niebezpieczne tylko według jednego rozporządzenia

8 listopada 2006

Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia. Aktem uchylającym jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 października 2005 r. w sprawie towarów...

Zbliżenia ustawodawstw w zakresie transportu towarów niebezpiecznych
Legislacja

Zbliżenia ustawodawstw w zakresie transportu towarów niebezpiecznych

3 listopada 2006

Opublikowano dyrektywy Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 3 listopada 2006 r.: - dyrektywę Komisji 2006/89/WE dostosowującą po raz szósty do postępu technicznego dyrektywę Rady 94/55/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie transportu drogowego towarów...

Doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych
Legislacja

Doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych

21 października 2005

Minister infrastruktury poinstruował, jak uzyskać świadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych. "Rzeczpospolita" w tekście: " Doradca dopiero po egzaminie" informuje o tych zmianach: "Nadzór nad przewozem drogowym towarów...

Pojazdy do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
Legislacja

Pojazdy do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

29 września 2005

Opublikowano rozporządzenie z 15 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. Ustawodawca zmienił brzmienie załącznika do rozporządzenia z 23 grudnia 2002 r. – zmieniając wzór świadectwa....

Odpowiedzialność kierowcy za przewożony ładunek niebezpieczny?
Przegląd prasy

Odpowiedzialność kierowcy za przewożony ładunek niebezpieczny?

24 czerwca 2005

W Łodzi odnaleziono skradzioną ciężarówkę z ładunkiem niebezpiecznym - odpadami poszpitalnymi. W pojeździe znajdowały się trzy tony niebezpiecznych dla zdrowia i życia odpadów. Auto było oznakowane: z przodu znajdował się znak graficzny żółtego krzyża w czerwonej otoczce...