ubezpieczenia komunikacyjne
Pęknięta szyba i…
Przegląd prasy

Pęknięta szyba i…

3 kwietnia 2024

Pęknięta szyba w samochodzie - ile kosztuje mandat, ile naprawa i wymiana, a ile ubezpieczenie. Eksperci TUZ Ubezpieczenia mówią o szkodach komunikacyjnych. Informują, iż około 30 proc. związanych było z uszkodzeniami szyb. To dość częste szkody. 

Kiedy można zrezygnować z ubezpieczenia OC auta?
Ekspert wyjaśnia

Kiedy można zrezygnować z ubezpieczenia OC auta?

24 lutego 2023

Widać, że ubezpieczenie OC samochodu wciąż budzi sporo pytań. Najwięcej z nich ma związek z rezygnacją z ubezpieczenia OC samochodu. Czy to jest w ogóle możliwe? Jeśli tak, to kiedy możemy zrezygnować z ubezpieczenia OC auta? Ten tekst dostarczy Ci odpowiedzi na te pytania, więc koniecznie zapoznaj się z jego treścią.  

Bardzo surowo za brak przeglądu
Legislacja

Bardzo surowo za brak przeglądu

31 sierpnia 2022

Od nowego roku wszyscy kierowcy, którzy spóźnią się z przeglądem auta powyżej 30 dni, zapłacą dwa razy więcej niż dotychczas. A jeżeli będą brać udział w wypadku - pokryją także koszt wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania. Polska pod tym względem dogania wreszcie inne kraje członkowskie UE - informuje serwis Prawo.pl.

O zmienionych zasadach likwidacji szkód komunikacyjnych
Legislacja

O zmienionych zasadach likwidacji szkód komunikacyjnych

27 lipca 2022

Najpóźniej 1 listopada br. zakłady ubezpieczeń mają rozpocząć stosowanie najnowszej rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącej likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych - informuje Prawo.pl. Według ekspertów, cytowanych przez serwis, zmiany w dużej części korzystne dla poszkodowanych, mogą jednak doprowadzić do wzrostu cen polis.

Inicjatywa ustawodawcza dla poprawy sytuacji poszkodowanych w wypadkach
Legislacja

Inicjatywa ustawodawcza dla poprawy sytuacji poszkodowanych w wypadkach

11 stycznia 2022

Senacka Komisja Ustawodawcza pracowała nad propozycją inicjatywy, której celem ma być poprawa sytuacji poszkodowanych w wypadkach drogowych. W przygotowanym projekcie zaproponowano nowelizację ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Senatorowie jednogłośnie postanowili inicjatywę podjąć. Sprawozdawcą będzie Krzysztof Kwiatkowski.

Parlament Europejski przyjął przepisy gwarantujące lepszą ochronę ofiar wypadków drogowych
Legislacja

Parlament Europejski przyjął przepisy gwarantujące lepszą ochronę ofiar wypadków drogowych

25 października 2021

Przyjęte w minionym tygodniu przez Parlament Europejski przepisy dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych mają na celu zapewnienie lepszej ochrony i równego traktowania obywateli w UE w sprawach związanych z wypadkami drogowymi i ubezpieczeniami pojazdów. Zmiana ta wzmocni ochronę poszkodowanych w wypadkach drogowych i zwiększy prawa ubezpieczających.

Resort infrastruktury w sprawie zdefiniowania szkody całkowitej
Legislacja

Resort infrastruktury w sprawie zdefiniowania szkody całkowitej

1 kwietnia 2021

Czy resort infrastruktury rozważy potrzebę zdefiniowania w ustawie - Prawo o ruchu drogowym technicznej szkody całkowitej pojazdu? To pytanie grupy posłów. Dziś stanowisko adresata - Ministerstwa Infrastruktury, który dostrzega taką potrzebę, widzi konieczność ograniczenia szarej strefy w obrocie pojazdami powypadkowymi, jednak…

Brakuje definicji szkody całkowitej
Legislacja

Brakuje definicji szkody całkowitej

23 marca 2021

Do Ministerstwa Infrastruktury wysłana została interpelacja poselska w sprawie rozważenia potrzeby zdefiniowania w ustawie Prawo o ruchu drogowym technicznej szkody całkowitej. Problem zgłosiła grupa posłów, których reprezentuje Jerzy Polaczek. – Obecne przepisy niestety nie definiują, kiedy uszkodzony pojazd nie kwalifikuje się do naprawy i powinien być trwale wycofany z eksploatacji - piszą.

Szybsze odszkodowanie
Legislacja

Szybsze odszkodowanie

11 marca 2020

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przedłożony przez ministra finansów.

Nie ma potrzeby zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych – ocenia resort finansów
Legislacja

Nie ma potrzeby zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych – ocenia resort finansów

27 lutego 2020

W sprawie przeciwdziałania zaniżaniu odszkodowań przez ubezpieczycieli z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych wystąpiła posłanka Barbara Bartuś, w imieniu resortu odpowiedział Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Resort ocenia, iż w chwili obecnej brak jest potrzeby inicjowania zmian w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Ubezpieczyciel będzie wiedział o Twoim mandacie
Legislacja

Ubezpieczyciel będzie wiedział o Twoim mandacie

22 lutego 2017

System CEPiK 2.0 fragmentami będzie uruchamiany przed datą 4 czerwca 2018 r. M.inn. - jak przypomina „Dziennik Zachodni” - wcześniej udostępniane zostaną np. informacje o nakładanych mandatach. 

List do premier Szydło
Legislacja

List do premier Szydło

28 listopada 2016

((551-90) Pełna treść listu - https://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Pismo%20PIU%20do%20Prezesa%20Rady%20Ministrow.pdf Polska Izba Ubezpieczeń przygotowała do Premier Beaty Szydło list w sprawie ubezpieczeń OC. Po pierwsze przywołano, iż misją ubezpieczycieli jest przede...

Odszkodowanie, gdy nie ma wpisu do księgi osób szkolonych
Legislacja 7

Odszkodowanie, gdy nie ma wpisu do księgi osób szkolonych

23 marca 2016

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami kierującym jest osoba, która ma prawo jazdy, zdaje egzamin lub odbywa szkolenie. By uznać, że odbywa szkolenie, musi być wpisana do księgi ewidencji osób szkolonych oraz mieć kartę przeprowadzonych zajęć. A gdy wpisów nie ma?...

Właściwości sądów zmienione
Legislacja

Właściwości sądów zmienione

14 października 2015

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - podpisana 13 października 2015 r. Informacja w sprawie ustawy...

W sprawie nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych
Legislacja 1

W sprawie nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych

11 czerwca 2014

(496-56 fot. jola michasiewicz) Sprawą problemu związanego z nieubezpieczonymi posiadaczami pojazdów mechanicznych zajęła się posłanka Beata Bublewicz (fot.) w swojej interpelacji (nr 26487) adresowanej do ministra finansów. Polska Izba Ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowy Fundusz...

Ubezpieczenie od… mandatów. W prokuraturze jest zawiadomienie
Legislacja

Ubezpieczenie od… mandatów. W prokuraturze jest zawiadomienie

23 lutego 2014

Około miesiąc kierowcy mieli możliwość ubezpieczenia się na wypadek mandatu (www.mandatomania.pl). Komisja Nadzoru Finansowego skierowała stosowne zawiadomienie do prokuratury. Jak informuje “Gazeta Wyborcza” (dzisiaj portal już nie działa) podstawowy pakiet, który miał...

Akcja „Prędkość w mieście to obciach”
Przegląd prasy

Akcja „Prędkość w mieście to obciach”

27 lipca 2013

Jeszcze przez 1,5 miesiąca można przesyłać zgłoszenia w konkursie “Prędkość w mieście to obciach” na film promujący bezpieczną jazdę samochodem na terenach zabudowanych. Na twórców najlepszych spotów czeka aż 30 tys. zł! Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest firma...

Ustawa o ubezpieczeniach - tekst jednolity
Legislacja

Ustawa o ubezpieczeniach - tekst jednolity

25 marca 2013

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowano właśnie w Dzienniku...

Po roku zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych
Legislacja

Po roku zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych

11 lutego 2013

Z dniem 11 lutego 2013 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian m.in. w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Tym samym ustał okres dualizmu systemów prawnych - informuje Rzecznik Ubezpieczonych....

Po spożyciu nie chroni polisa OC czy ubezpieczenie dobrowolne
Legislacja

Po spożyciu nie chroni polisa OC czy ubezpieczenie dobrowolne

15 listopada 2012

Eksperci portalu INTERIA pl przypominają, iż w sytuacji, gdy sprawcą wypadku jest pijany kierowca lub pod wpływem innych odurzających środków (np. narkotyków) nie działa ochrona polisy OC ani żadne ubezpieczenie dobrowolne. Wówczas też szkody, związane np. z naprawą zniszczonego...