Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Wyższe minimalne wynagrodzenie i wyższa kara za brak OC
Legislacja

Wyższe minimalne wynagrodzenie i wyższa kara za brak OC

20 września 2022

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.. Zgodnie z tym nowym przepisem wykonawczym rząd określił, iż w przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie dwa razy: od stycznia, a następnie od lipca. Stawki wpłyną na wysokość kary za brak obowiązkowego i ważnego ubezpieczenia OC.

Zapowiedź likwidacji opłat ewidencyjnych: rejestracja pojazdów, prawo jazdy, badania techniczne
Legislacja

Zapowiedź likwidacji opłat ewidencyjnych: rejestracja pojazdów, prawo jazdy, badania techniczne

18 sierpnia 2022

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała założenia projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych opłat, w którym zapowiada likwidację „opłat ewidencyjnych uiszczanych przez obywateli i przedsiębiorców w związku z rejestracją pojazdów, nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami, poddaniem pojazdu wymaganym badaniom technicznym”.

O likwidacji szkód spowodowanych ukraińskimi pojazdami
Legislacja

O likwidacji szkód spowodowanych ukraińskimi pojazdami

15 marca 2022

Z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r. obowiązują przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wśród wielu ważnych rozwiązań kwestia likwidacji szkód spowodowanych ukraińskimi pojazdami. Ustawodawca wprowadził regulację dotyczącą roli UFG. Przypominamy o tzw. ubezpieczeniu granicznym.

Inicjatywa ustawodawcza dla poprawy sytuacji poszkodowanych w wypadkach
Legislacja

Inicjatywa ustawodawcza dla poprawy sytuacji poszkodowanych w wypadkach

11 stycznia 2022

Senacka Komisja Ustawodawcza pracowała nad propozycją inicjatywy, której celem ma być poprawa sytuacji poszkodowanych w wypadkach drogowych. W przygotowanym projekcie zaproponowano nowelizację ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Senatorowie jednogłośnie postanowili inicjatywę podjąć. Sprawozdawcą będzie Krzysztof Kwiatkowski.

Kierowcy nie będą już płacić podwójnie za OC
Legislacja

Kierowcy nie będą już płacić podwójnie za OC

7 września 2011

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. NOTATKA w sprawie ustawy o...

Bez polisy, ale jednak z sankcją
Legislacja

Bez polisy, ale jednak z sankcją

9 czerwca 2009

Już za kilka tygodni policja nie będzie mogła odholować samochodu, jeśli nie będziemy mieli przy sobie polisy OC - awizuje portal Onet.pl za "Gazetą Prawną". To efekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych - uchwalona 13 lutego. Zmiana wejdzie w życie...