układ wydechowy
Nowela dyrektywy o dopuszczalnym poziomie hałasu
Legislacja

Nowela dyrektywy o dopuszczalnym poziomie hałasu

15 czerwca 2007

Opublikowano dyrektywę Komisji 2007/34/WE z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 70/157/EWG odnoszącą się do dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych w celu jej dostosowania do postępu technicznego....