urząd celny
Uzgodnienia resortowe ws. uprawnień funkcjonariuszy UC
Legislacja

Uzgodnienia resortowe ws. uprawnień funkcjonariuszy UC

3 października 2012

Do uzgodnień międzyresortowych Ministerstwo Finansów skierowało projekt rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom celnym uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Określono termin do dnia 19 października 2012 r. Wg rozdzielnika -...