ustawa o autostradach
Opłata paliwowa w roku 2020.
Legislacja

Opłata paliwowa w roku 2020.

20 listopada 2019

W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra infrastruktury z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020.

Projekt rozporządzenia, które „musi wejść w życie”
Legislacja

Projekt rozporządzenia, które „musi wejść w życie”

11 października 2018

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zagrożenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa.

Będą analizy zagrożeń w ruchu drogowym
Legislacja

Będą analizy zagrożeń w ruchu drogowym

30 lipca 2015

(521-30) W życie weszło rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa. Rozporządzenie wydano na podstawie ustawy o autostradach płatnych. Zgodnie z...

06. M. Wroński: Ułatwienia w wymianie nieważnych zagranicznych praw jazdy
Legislacja

06. M. Wroński: Ułatwienia w wymianie nieważnych zagranicznych praw jazdy

24 sierpnia 2014

(501-51) Osoba, która zamieszkuje lub przebywa przez 185 dni na terytorium RP ze względów uprawniających do uzyskania prawa jazdy, może także ubiegać się w Polsce o wymianę prawa jazdy, którego termin ważności upłynął, a które wydane zostało za granicą w jednym z...

O zmianie zasad zwolnień z opłat za przejazd autostradą
Legislacja

O zmianie zasad zwolnień z opłat za przejazd autostradą

8 lipca 2014

Komisja Infrastruktury rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 2184). Projekt ma na celu zmianę przepisów dotyczących...

W ustawie o autostradach płatnych
Legislacja

W ustawie o autostradach płatnych

3 lipca 2014

W życie wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Regulacja likwiduje organy opiniodawczo-doradcze: Radę ds. Autostrad (działającą przy ministrze do spraw transportu) i Państwową Radę Nieruchomości...

Czy umiesz bezpiecznie jeździć autostradą?
Przegląd prasy

Czy umiesz bezpiecznie jeździć autostradą?

27 czerwca 2014

Na opolskim odcinku autostrady A4 rozpoczęto działania prewencyjne pn. “Bezpieczna autostrada”. Akcja ma związek z ostatnimi tragicznymi wypadkami na opolskim odcinku autostrady A4, w których zginęło w sumie 10 osób. Policjanci ruchu drogowego z Opola, Brzegu, Krapkowic i...

Prezydent podpisał nowelę ustawy o autostradach
Legislacja

Prezydent podpisał nowelę ustawy o autostradach

12 czerwca 2014

Informacja w sprawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw Uregulowania ustawy mają charakter...

Pierwsze czytanie o autostradach płatnych
Legislacja 3

Pierwsze czytanie o autostradach płatnych

3 kwietnia 2014

Komisja Infrastruktury przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2241). Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury...

Zmiany w ustawie o transporcie
Legislacja

Zmiany w ustawie o transporcie

4 marca 2014

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju. Regulacja ma charakter porządkujący i przede wszystkim likwiduje zbędne organy...

Inwestycje drogowe: zmienione procedury przetargowe
Legislacja

Inwestycje drogowe: zmienione procedury przetargowe

10 października 2011

Prezydent RP B. Komorowski podpisał ustawę z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Informacja w sprawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym...

Senat o zmianach w ustawie o autostradach płatnych
Legislacja

Senat o zmianach w ustawie o autostradach płatnych

14 września 2011

Senat RP na swoim posiedzeniu wprowadził poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ustawa dotyczy zmiany przepisów w zakresie procedury przetargowej mającej na celu zawarcie umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację...

O autostradach i prawie zamówień publicznych
Legislacja

O autostradach i prawie zamówień publicznych

31 sierpnia 2011

Na swoim 99. posiedzeniu Sejm przyjął nowelę ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Precyzuje ona przepisy dotyczące procedur przetargowych na budowę i eksploatację autostrad. Za uchwaleniem noweli głosowało 258 posłów, przeciw było 141, a 3 posłów...

Stawki opłat za przejazd autostradą
Legislacja

Stawki opłat za przejazd autostradą

15 czerwca 2011

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni. Rozporządzenie określa stawki opłat za przejazd kilometra autostrady, o których mowa w art. 37a ust. 3 i 4 ustawy z dnia...