ustawa o czasie pracy kierowców
Dla uporządkowania rynku "taksówkarskiego"
Legislacja

Dla uporządkowania rynku "taksówkarskiego"

10 stycznia 2019

Informacja Ministerstwa Infrastruktury ws. przebiegu prac nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców.

ePD - stan prawny na 1 lipca 2017 r.
Ogłoszenia

ePD - stan prawny na 1 lipca 2017 r.

4 lipca 2017

Zaktualizuj swoje ePD. Stan prawny na 1 lipca 2017 r.

Transport drogowy: obowiązuje „pakiet drogowy”
Legislacja

Transport drogowy: obowiązuje „pakiet drogowy”

15 sierpnia 2013

Nowelizacja uchyla art. 1 pkt 40 ustawy z 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, wchodzi w życie 15 sierpnia 2013 r. Ustawa wdraża do polskiego prawa trzy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady stanowiące tzw. “pakiet...

Ustawowe zmiany w wykazie zadań ITD
Legislacja

Ustawowe zmiany w wykazie zadań ITD

12 sierpnia 2013

Opublikowana została ustawa z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Przewidziana data obowiązywania - 14 sierpnia 2013 r. W ustawie z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o...

Środki przymusu bezpośredniego i broń stosowane przez ITD
Legislacja

Środki przymusu bezpośredniego i broń stosowane przez ITD

1 sierpnia 2013

W dniu 1 sierpnia 2013 r. prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniającą ustawe o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Informacja w sprawie ustawy z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniającej ustawę o...

Będzie kolejna zmiana w ustawie o transporcie drogowym
Legislacja

Będzie kolejna zmiana w ustawie o transporcie drogowym

20 czerwca 2013

Wniesiono komisyjny projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Dotyczy uchylenia pkt 40 ustawy w związku z koniecznością dostosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym do obowiązujących nowych zasad stosowania...

ePrawaDrogowego to kompletny zbiór aktów prawnych
Legislacja

ePrawaDrogowego to kompletny zbiór aktów prawnych

30 maja 2013

(Fot.: PD@N 465-19) Najnowsza aktualizacja zbioru aktów prawnych pn. elektroniczne PRAWO DROGOWE dodaje nowele ustaw o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców oraz ogłoszony tekst jednolity ustawy o samorządzie powiatowym. Ponadto pomieszczone w niej zostają rozporządzenia w...

Nowela ustaw transportowych
Legislacja

Nowela ustaw transportowych

16 maja 2013

W Dzienniku Ustaw opublikowano tekst ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Istotne dla przedsiębiorców zmiany to, m.in.: w zakresie ustawy o transporcie drogowym:...

Przewoźnicy drogowi wg znowelizowanych zasad
Legislacja

Przewoźnicy drogowi wg znowelizowanych zasad

24 kwietnia 2013

(Fot.: PD@N 462-2jm) Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Informacja w sprawie ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz...

Ustawa o dostępie do zawodu przewoźnika uchwalona
Legislacja

Ustawa o dostępie do zawodu przewoźnika uchwalona

5 kwietnia 2013

Zgodnie z porządkiem obrad trzeciego dnia 37. posiedzenia Sejmu RP zapoznano się ze sprawozdaniem Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w spawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (druk nr 1205 i 1210). Ustawę przekazano Prezydentowi do...

W Komisji Infrastruktury o najważniejszych ustawach
Legislacja

W Komisji Infrastruktury o najważniejszych ustawach

3 kwietnia 2013

Odbyło się posiedzenie (nr 129) Komisji Infrastruktury. Zgodnie z porządkiem obrad rozpatrzono uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (druk nr 1205) oraz odbyło się pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o...

Senat zgłosił 21. poprawek do ustawy o transporcie i czasie pracy kierowców
Legislacja

Senat zgłosił 21. poprawek do ustawy o transporcie i czasie pracy kierowców

22 marca 2013

Senat RP podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, wprowadzono...

Nowela o transporcie i Prawie o ruchu drogowym
Legislacja

Nowela o transporcie i Prawie o ruchu drogowym

15 listopada 2011

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Akt zmienia m.inn.: ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; ustawę z dnia 15 listopada 2084 r. - Prawo przewozowe; ustawę z dnia 20 czerwca...

W ePD: ustawa o transporcie i ustawa o czasie pracy kierowców
Legislacja

W ePD: ustawa o transporcie i ustawa o czasie pracy kierowców

27 września 2011

Redakcja ePD (elektronicznego Prawa Drogowego) powiększyła zbiór ePD o kolejne akty ujednolicone i rzeczywiste: ustawę o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców. Dostępne są także: Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prwnego na 27.9.2011 r. Projekty...