ustawa - Prawo o ruchu drogowym
Ubyło kierowców taxi
Statystyka

Ubyło kierowców taxi

22 lipca 2024

Z dniem 17 czerwca br. obowiązuje wymóg posiadania polskiego prawa jazdy przez kierowców tzw. taksówek na aplikację. Eksperci analizują czy wywołuje on pozytywny wpływ na bezpieczeństwo, czy może niesie za sobą powstanie problemów społecznych. Wskazują, że zmniejszyła się liczba kierowców i dostępność usług.

- Trzeba pójść krok dalej - mówi minister
Przegląd prasy

- Trzeba pójść krok dalej - mówi minister

22 lipca 2024

Po raz kolejny minister infrastruktury - Dariusz Klimczak informuje o powołaniu i pracach specjalnego zespołu roboczy, który analizuje zmiany przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowego mających wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jedna ze zmian dotyczy możliwości czasowego odbierania prawa jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h, także poza terenem zabudowanym. Nowelizacja ma obowiązywać już od 2025 r.

Obowiązuje z dniem dzisiejszym
Legislacja

Obowiązuje z dniem dzisiejszym

22 lipca 2024

Z dniem dzisiejszym obowiązuje - opublikowane 19 lipca 2024 r. - Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (2020.2151), które na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (2023.1394) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Wydłużony termin ważności dowodów rejestracyjnych służb
Legislacja

Wydłużony termin ważności dowodów rejestracyjnych służb

19 lipca 2024

Rząd opowiedział się za wydłużeniem terminów ważności dowodów rejestracyjnych służb.

Nierozwiązany problem hulajnóg z siodełkami
Ekspert wyjaśnia

Nierozwiązany problem hulajnóg z siodełkami

18 lipca 2024

Posłanka Paulina Matysiak zgłosiła kolejną w tym roku interpelację adresowaną do ministra infrastruktury w sprawie dopuszczenia hulajnóg elektrycznych z siodełkiem do ruchu na chodniku i ścieżce rowerowej. Resort infrastruktury podtrzymuje swoje stanowisko i ponownie informuje, iż nie planuje zmian w obecnie obowiązującej definicji hulajnogi elektrycznej, co oznacza, iż hulajnoga elektryczna z zamontowanym siodełkiem jest motorowerem. 

Głośna muzyka w aucie
Legislacja

Głośna muzyka w aucie

8 lipca 2024

Do ministra spraw wewnętrznych i administracji zgłoszona została interpelacja poselska w sprawie możliwości zmiany przepisów prawa w odniesieniu do słuchania głośniej muzyki podczas prowadzenia samochodu, co może stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruch drogowego z powodu rozproszenia kierowcy. Czy będzie kara? Przywołano przypadki, w których nie udzielono pierwszeństwa przejazdu pojazdom uprzywilejowanym, przez co doszło do wypadków.

Parkowanie pojazdów na trawniku
Legislacja

Parkowanie pojazdów na trawniku

5 lipca 2024

Grupa posłów Sejmu RP - Klaudia Jachira, Paulina Matysiak i Franciszek Sterczewski - zgłosiła do ministra infrastruktury interpelację w sprawie braku regulacji związanych z parkowaniem pojazdów na zieleni. To ważna i od lat podejmowana kwestia, szczególnie widoczna w miastach, gdzie następuje degradacja służących przecież nam wszystkim terenów zielonych. Stąd pytanie czy i kiedy planowane jest uregulowanie przepisów ustawowych, i także zmiana taryfikatora mandatów.

Czy potrzebna inicjatywa ustawodawcza dla ujednolicenia opłat i wynagrodzeń?!
Legislacja

Czy potrzebna inicjatywa ustawodawcza dla ujednolicenia opłat i wynagrodzeń?!

5 lipca 2024

Z dniem 1 lipca br. resort infrastruktury udostępnił tekst Petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę art. 56a ustawy o kierujących pojazdami oraz art. 121a ustawy prawo o ruchu drogowym w taki sposób, aby ujednolicić opłaty za egzamin oraz wynagrodzenia egzaminatorów i dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Czy inicjatywa zostanie podjęta?

Czasowa rejestracja samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych
Legislacja

Czasowa rejestracja samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych

3 lipca 2024

RCL opublikowało tekst projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Celem projektu jest określenie czynności jakie starosta będzie wykonywał rozpatrując wniosek o czasową rejestrację samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych. Ponadto dostosowuje on nowelizowane rozporządzenie do wymagań wynikających z przepisów do ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia.

Dowód rejestracyjny do 1.10.2025 r. po staremu
Legislacja

Dowód rejestracyjny do 1.10.2025 r. po staremu

25 czerwca 2024

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało i przekazało do publikacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projekt nowelizacji ustawy o dokumentach publicznych, w którym zaproponowało wydłużenie - do 1 października 2025 r. - terminu działania użytkowanego systemu wydawania dowodów rejestracyjnych.

Trzeba doprecyzować zasady ruchu rowerem trójkołowym
Legislacja

Trzeba doprecyzować zasady ruchu rowerem trójkołowym

20 czerwca 2024

Sejm RP. Interpelacja nr 2841 w sprawie przepisów dotyczących poruszania się rowerami trójkołowymi. Przepisy należy doprecyzować pisze poseł Franciszek Sterczewski.

Chodnik – parkowanie pojazdów, a swobodne poruszanie się pieszych
Legislacja

Chodnik – parkowanie pojazdów, a swobodne poruszanie się pieszych

20 czerwca 2024

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął interwencję w kwestii parkowania aut na chodnikach, a co za tym idzie utrudnień poruszania się tam pieszych. 

Zatrzymanie rejestracyjnego po 1 czerwca br.
Legislacja

Zatrzymanie rejestracyjnego po 1 czerwca br.

4 czerwca 2024

Z dniem 1 czerwca br. – zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji - w życie weszły zmienione zasady zatrzymywania dowodu rejestracyjnego przez diagnostę. Aktualnie już nie fizyczne odebranie dokumentu, a wpis informacji o zatrzymaniu dokumentu do CEPiK. Aby odzyskać dokument - tu wpisu może dokonać ten sam diagnosta, nie jest już konieczna wizyta w wydziale komunikacji.

DOP? MTON?
Przegląd prasy

DOP? MTON?

13 maja 2024

W naszych zatłoczonych miastach buspasy, to rozwiązanie niezwykle istotne dla nas wszystkich, korzystamy z udogodnień, które niosą. O tym już wiemy, ale czy dopiski typu DOP, czy MTON są dla nas równie czytelne? Dopiski „DOP” czy „MTON” pojawiają się jako tabliczki pod znakami F-10 czy D-11, D-12. A na nich wykaz dopuszczonych do korzystania z tymi pasami ruchu - pasa ruchu dla autobusów przecież. Często jednocześnie na tych pasach pojawia się oznakowanie poziome także z tymi skrótami. Co oznaczają?

Resort w sprawie hulajnóg z siodełkiem
Rozmowy

Resort w sprawie hulajnóg z siodełkiem

13 maja 2024

Czy resort infrastruktury zmieni lukę, która znajduje się - zdaniem posłanki na Sejm RP Pauliny Matysiak - w ustawie - Prawo o ruchu drogowym? Resort odpowiada: - nie planujemy nowelizacji przepisów w celu objęcia definicją hulajnogi elektrycznej pojazdów z siedzeniem.

Nowelizacja od 1 czerwca, a … aktów wykonawczych nie ma
Legislacja

Nowelizacja od 1 czerwca, a … aktów wykonawczych nie ma

9 maja 2024

Organizatorzy motosportów niecierpliwią się. Czekają na przepisy wykonawcze, które mają obowiązywać od 1 czerwca br., ale nie ma ich. Regulacje mają dotyczyć samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych, które zostaną tymczasowo dopuszczone do ruchu. Przewidziane oznakowane to żółte tablice rejestracyjne z wytłoczonymi czerwonymi znakami tak przewidują kolejne projekty rozporządzenia o rejestracji (i tą drogą dementujemy doniesienia, iż tu mają się pojawić tablice barwy pomarańczowej), ale to nie jedyna oczekiwana regulacja, a sezon trwa, do czerwca już tylko kilkanaście dni.

Krzysztof Żółtek. Sygnalizowanie na rondach
Ekspert wyjaśnia

Krzysztof Żółtek. Sygnalizowanie na rondach

7 maja 2024

W 2021 roku w ramach DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ rozmawialiśmy o zasadach jazdy po rondzie. Była to próba oceny czy potrzebne jest doprecyzowanie zapisów prawa, aby kierowcy wiedzieli jak jeździć po rondzie? Jak wjeżdżać? Jak zjeżdżać? Jak sygnalizować? Dziś o sygnalizowaniu na rondach odważnie pisze egzaminator Krzysztof Żółtek. Wyjaśnia: - Podjąłem temat z niechęcią, ale z pewnym zamiarem. Mam głęboko nadzieję, że przynajmniej na jakiś czas ukróci to niepotrzebne dywagacje prawne i pseudoprawne. Mam też również nadzieję, że spożytkowany przez to czas przeznaczymy na bardziej istotne problemy BRD.

W oczekiwaniu na obowiązek posiadania polskiego prawka
Legislacja

W oczekiwaniu na obowiązek posiadania polskiego prawka

6 maja 2024

Przed nami ważne zmiany dla obcokrajowców, którzy wykonują przewozy taksówkami (tzw. taksówki na aplikacje), ważne przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa. Przypomnijmy ta grupa kierowców będzie zobowiązała uzyskać polskie prawo jazdy. - Większość kierowców z zagranicy, którzy wykonują przewozy osób taksówkami, aby uzyskać polskie prawo jazdy, będzie musiało zdać jedynie egzamin teoretyczny - przekazał w rozmowie z PAP Rafał Grodzicki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. Co zmieni się w WORD czy OSK.

Stefan Rzońca. Pieszy wchodzący, czyli kto?
Rozmowy

Stefan Rzońca. Pieszy wchodzący, czyli kto?

22 kwietnia 2024

Czy w resorcie infrastruktury trwają prace nad zmianami w ustawie – Prawo o ruchu drogowym – tego nie wiemy, ale niewątpliwie powinny. Dziś Stefan Rzońca, niewątpliwy ekspert, wieloletni instruktor nauki jazdy, wychowawca młodzieży zwraca uwagę, iż nadal brakuje jednoznacznej interpretacji określenia „pieszy wchodzący”. Ciekawi jesteśmy innych propozycji – piszcie do nas: tygodnik@prawodrogowe.pl

W sprawie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

W sprawie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

17 kwietnia 2024

Poseł Zdzisław Gawlik zaadresował do ministra finansów Interpelację nr 2123 w sprawie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgłaszający pyta szefa resortu: - W wyniku nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, art. 73aa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., właściciele firm handlujących samochodami zgłaszają liczne problemy dotyczące konieczności rejestracji każdego pojazdu sprowadzanego z zagranicy w celach handlowych.