ustawa - Prawo o ruchu drogowym
Rusza jedna z niewielu kampanii edukacyjnych
News tygodnia

Rusza jedna z niewielu kampanii edukacyjnych

1 marca 2024

Dziś ruszyła akcja zatytułowana - „Łapki na kierownicę”. To jedna z niewielu kampanii edukacyjnych realizowanych w ostatnim czasie. Ta opisywana to kolejna jej edycja. Organizatorzy przypominają, iż jazda z telefonem w ręku znacząco zwiększa ryzyko wypadku. Nawet kilka sekund nieuwagi może doprowadzić do wielu niebezpiecznych sytuacji na drodze. 

Testy pojazdów autonomicznych w noweli ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Testy pojazdów autonomicznych w noweli ustawy – Prawo o ruchu drogowym

27 lutego 2024

W Wykazie prac legislacyjnych i programowych RM odnotowano projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiana umożliwi testowanie pojazdów oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części na drogach publicznych. Autorami noweli jest Ministerstwo Infrastruktury. Odpowiedzialnym za przygotowanie noweli jest Paweł Gancarz . podsekretarz stanu w resorcie. Planowany termin przyjęcia proponowanej ustawy przez Radę Ministrów określono na I kwartał 2025 r.

Zmiany także w ustawie – Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Zmiany także w ustawie – Prawo o ruchu drogowym

23 lutego 2024

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała pod numerem UD13 Wykazu prac legislacyjnych opublikowała informację o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Projekt jeszcze w listopadzie ub.r. poddano ustaleniom i konsultacjom.

Od dziś najnowszy podręczny Kodeks drogowy
Ogłoszenia

Od dziś najnowszy podręczny Kodeks drogowy

22 lutego 2024

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w swoim tekście obowiązującym na dzień 1 stycznia 2024 roku zawiera zarówno zmiany wprowadzone w roku poprzedzającym, jak też te, które wejdą w życie w innym czasie (1 czerwca 2024 oraz stosownego komunikatu ministra odpowiedzialnego resortu) i taką właśnie edycję Kodeksu drogowego przygotowała i od dnia dzisiejszego wprowadziła do swojej oferty wydawniczej Grupa IMAGE.

Resort w sprawie kar dla diagnostów
Legislacja

Resort w sprawie kar dla diagnostów

16 lutego 2024

Posłanka Krystyna Sibińska zapytała ministra infrastruktury czy wobec diagnostów samochodowych nie należy wprowadzić gradacji kar, aby za drobne błędy, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, nie byli karani pozbawieniem uprawnień zawodowych na 5 lat. Odpowiedzi udzielił wiceminister Paweł Gancarz.

Ministerstwo o rozporządzeniu dot. pojazdów szkoleniowych i egzaminacyjnych. Wskazano datę
Legislacja

Ministerstwo o rozporządzeniu dot. pojazdów szkoleniowych i egzaminacyjnych. Wskazano datę

7 lutego 2024

W Wykazie prac legislacyjnych ministra infrastruktury obejmującym projekty rozporządzeń 2 lutego br. pojawił się wpis (poz. 22, wykazu zaktualizowanego 5.2 br.) dotyczący projektu w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Podstawa prawna - art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 2023.1047, z późn. zm.). Nowy tekst nie został opublikowany. Określono - tak oczekiwany - termin wymiany pojazdów.

Marek Górny. Tęsknię za stabilnym i czytelnym prawem
Rozmowy

Marek Górny. Tęsknię za stabilnym i czytelnym prawem

2 lutego 2024

Marek Górny pisze: - Dzisiaj co kilka miesięcy powstają nowe regulacje, czasami na głowie stawiające organizację i zasady pracy instruktorów i egzaminatorów. Przy każdej zastanawiam się czy ich autorzy mają świadomość, że decydują o losie kilkunastu tysięcy osób związanych z branżą szkoleniową? W pełni rozumiem potrzebę dostosowania legislacji do potrzeb współczesnego świata, ale niech to będą zmiany stabilne, które wytrzymają jakiś dłuższy czas?

Holowanie źle zaparkowanego auta i kwestia kosztów
Legislacja

Holowanie źle zaparkowanego auta i kwestia kosztów

22 stycznia 2024

Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę w sprawie obciążenia kosztami źle zaparkowanego pojazdu jego wcześniejszego właściciela. Podjęta sprawa dotyczy sytuacji, gdy miasto obciążyło osobę, która już nie była właścicielem auta (która odsprzedała je innej osobie). Rzecznik wskazuje: - ważne jest, kto był właścicielem w chwili wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Nowe przepisy roku 2024
Legislacja

Nowe przepisy roku 2024

3 stycznia 2024

Zmian w przepisach w ubiegłym roku było niemało, część z nich obowiązuje też z dniem 1 stycznia 2024 r. i wejdzie później. Tradycyjnie, aby ułatwić przygotowania nowych regulacji redakcja ELEKTRONICZNEGO PRAWA DROGOWEGO przygotowała precyzyjne ich zestawienie wraz z odniesieniami do opublikowanych ustaw czy rozporządzeń (wszystkie dostępne w zbiorze ePD. Zbiór ePD już został zaktualizowany wg stanu prawnego na 1.1.2024.

Dane pojazdu sprawdzisz za pomocą usługi sieciowej
Legislacja

Dane pojazdu sprawdzisz za pomocą usługi sieciowej

28 grudnia 2023

W Monitorze Polskim z dnia 27 grudnia 2023 r. pod pozycją nr 1463 opublikowany został Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie art. 80cba ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - od 1 stycznia 2024 r. każdy zainteresowany będzie mógł skorzystać z sieciowej usługi, aby otrzymać dane o pojeździe.

Rodzaj i zakres danych udostępnianych z CEP
Legislacja

Rodzaj i zakres danych udostępnianych z CEP

27 grudnia 2023

W wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji pod numerem 221 udostępniony jest, wraz z informacją o trwającym procedowaniu, projekt Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów. Propozycja sporządzona została 9 listopada 2023 r. zgodnie z ustawowym upoważnieniem - art. 80cf ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Auta używane. Już nie zawiadomienie o zakupie, ale obowiązkowa rejestracja
Legislacja

Auta używane. Już nie zawiadomienie o zakupie, ale obowiązkowa rejestracja

18 grudnia 2023

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 grudnia 2023 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (2023.2685). Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Na sprzedającego i kupującego pojazdy używane nałożone zostają nowe obowiązki.

Zmiana w warunkach technicznych pojazdów
Legislacja

Zmiana w warunkach technicznych pojazdów

13 grudnia 2023

W BIP na stronie podmiotowej RCL, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Propozycja została przesłana do opiniowania.

Jazda nieodśnieżonym pojazdem to wykroczenie
Przegląd prasy

Jazda nieodśnieżonym pojazdem to wykroczenie

4 grudnia 2023

Przed nami coraz bardziej obfite opady śniegu, należy więc przypomnieć o obowiązku odśnieżania auta. Pamiętajmy więc, iż jazda nieodśnieżonym pojazdem to wykroczenie zagrożone mandatem karnym. To stworzenie zagrożenia w ruchu drogowego polegającym na podjęciu jazdy w warunkach ograniczonej widoczności.

Badania techniczne ciągników - projekt
Legislacja

Badania techniczne ciągników - projekt

1 grudnia 2023

W RCL opublikowano się projekt nowelizacji rozporządzenie regulującego wymagania w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów. Tu resort infrastruktury proponuje rozwiązania dotyczące ciągników rolniczych oraz ciągników gąsienicowych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej do 40 km/h, a także przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami na stanowisku zewnętrznym.

Propozycja zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Propozycja zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym

29 listopada 2023

Minister Sprawiedliwości przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawy prawo o ruchu drogowym, który wczoraj opublikowany został w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów i opublikowany w Rządowym Centrum Legislacyjnym. W Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców rozszerzony ma być katalog danych, jakie przekazywane są przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych - o adnotację o wykreśleniu zastawu po upływie 20 lat.

W górach obowiązek jazdy na oponach zimowych!
Legislacja

W górach obowiązek jazdy na oponach zimowych!

27 listopada 2023

W Polsce nie ma prawnego obowiązku sezonowej zmiany opon samochodowych. To decyzja absolutnie dobrowolna. Brak stosownego przepisu jest przedmiotem debat kierowców i ekspertów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Temat wraca corocznie. Dziś informacja z terenów górskich, otóż tamtejsi samorządowcy, ale też mieszkańcy alarmują, apelują, domagają się zmian w prawie i wprowadzenia obowiązku jazdy na oponach zimowych.

Zasada dyskontynuacji, czyli o utraconych projektach
Legislacja

Zasada dyskontynuacji, czyli o utraconych projektach

15 listopada 2023

13 listopada 2023 r. nastąpiła inauguracja X kadencji Sejmu RP. Wpłynęły już pierwsze cztery projekty ustaw, których procedowanie rozpocznie się zaraz po powołaniu składów komisji. A co z projektami, które nie przeszły kolejnych etapów legislacyjnych? Nieuchwalone podczas kadencji parlamentu projekty ustaw trafiają do kosza, wynika z obowiązującej prawnej zasady dyskontynuacji.

Nowe rozporządzenie w sprawie CEPiK
Legislacja

Nowe rozporządzenie w sprawie CEPiK

14 listopada 2023

Ministerstwo Cyfryzacji - zgodnie z upoważnieniem ustawowym: art. 80cf ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.p. 1997.98.602 oraz t.j. 2023.1047 z późn. zm.) - przygotowało nowy projekt rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Określa ono rodzaj i zakres danych udostępnianych z ewidencji.

Niewskazanie kierującego w Trybunale Konstytucyjnym
Legislacja

Niewskazanie kierującego w Trybunale Konstytucyjnym

14 listopada 2023

Trybunał Konstytucyjny odnotował kolejny wniosek dotyczący konstytucyjności przepisu regulującego kwestię obowiązku nałożonego na właściciela pojazdu do wskazania osoby, której powierzone zostało auto, a która popełniła wykroczenie drogowe. Czy kara na niewskazanie kierującego okaże się niezgodna z Konstytucją?