ustawa projekt
Projekty ustaw już nie w ministerstwach
Legislacja 1

Projekty ustaw już nie w ministerstwach

23 stycznia 2009

Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o Radzie Ministrów, która przewiduje, że projekty ustaw będą przygotowywane w Rządowym Centrum Legislacji, a nie jak dotychczas w ministerstwach. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 271 osób, przeciw były 4; 176 wstrzymało się od głosu....

Ofensywa legislacyjna rządu
Legislacja

Ofensywa legislacyjna rządu

7 października 2008

Premier Donald Tusk zapowiedział dziś, że na jesienną "ofensywę legislacyjną" rządu złoży się około 140 projektów ustaw. Jak dodał, to efekt prac rządu, klubów PO i PSL oraz sejmowej komisji "Przyjazne Państwo" - powiedział Tusk na konferencji prasowej - można pogrupować w cztery...

Ustawa o odpowiedzialności za niektóre naruszenia w ruchu drogowym
Legislacja 1

Ustawa o odpowiedzialności za niektóre naruszenia w ruchu drogowym

27 listopada 2006

W dniu 23 listopada 2006 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na którym przedstawiono m.in. projekt ustawy o odpowiedzialności za niektóre naruszenia w ruchu drogowym. Obrady odbyły się zgodnie z następującym porządkiem: Wprowadzenie i...

Będzie nowelizacja ustawy o strażach gminnych
Legislacja 2

Będzie nowelizacja ustawy o strażach gminnych

27 maja 2006

Strażnicy miejscy będą mogli rewidować, działać po cywilnemu i częściej używać broni. Nad nowymi przepisami pracuje resort spraw wewnętrznych i administracji - pisze "Rzeczpospolita". Od kilku tygodni w MSWiA działa zespół (są w nim m.in. policjanci, przedstawiciele Krajowej Rady...

Nowelizacja ustawy o policji
Legislacja

Nowelizacja ustawy o policji

24 maja 2006

Posłowie skierowali do dalszych prac w komisji projekt nowelizacji ustawy o policji. Większość przedstawicieli klubów podkreślała podczas sejmowej debaty, że zmiana dotychczasowej ustawy jest konieczna, zwracano jednak uwagę, że część zapisów projektu budzi zastrzeżenia. Wicepremier...

Nowelizacja ustawy o Policji
Legislacja

Nowelizacja ustawy o Policji

11 kwietnia 2006

Rząd przyjął nowelizację ustawy o policji. Jedną z istotnych zmian jest powierzenie Komendantowi Głównemu Policji zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem polskiego elementu Systemu Informacyjnego Schengen, służącego uszczelnianiu granic Unii Europejskiej. Dotąd kompetencje te...

Nowy projekt ustawy o kierujących pojazdami (cz. 1)
Legislacja

Nowy projekt ustawy o kierujących pojazdami (cz. 1)

27 marca 2006

Ministerstwo Transportu i Budownictwa opublikowało na swoich stronach internetowych kolejny projekt ustawy – datowany 10 marca 2006 r. – o osobach kierujących pojazdami. Ustawa określa osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na innych drogach położonych...

Prawo o ruchu drogowym nowelizowane
Legislacja

Prawo o ruchu drogowym nowelizowane

22 marca 2006

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, który przewiduje dodatkowe uprawnienia strażników miejskich do kontroli kierowców. Przygotowywana nowelizacja jest reakcją na na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw...

Będzie nowelizacja kodeksu drogowego
Legislacja

Będzie nowelizacja kodeksu drogowego

15 marca 2006

Dodatkowe uprawnienia strażników miejskich do kontroli kierowców znalazły się w przygotowanym przez MSWiA projekcie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. To odpowiedź na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), w którym wskazał on, że powinny one być zawarte w ustawie, a nie - jak...

Projekt ustawy o biopaliwach wraca do Sejmu
Legislacja

Projekt ustawy o biopaliwach wraca do Sejmu

22 lutego 2006

Projekt ustawy o biopaliwach wróci do Sejmu ? poinformował w komunikacie Marszałek Sejmu poinformował. Wnioskodawcy przedłożyli autopoprawki, które usuwają niezgodność zapisów projektu z prawem Unii Europejskiej. Nad projektem Samoobrony oraz trzema innymi propozycjami dofinansowywania...

Dylematy z kasami fiskalnymi
Legislacja

Dylematy z kasami fiskalnymi

10 lutego 2006

Prawdopodobnie zakończą się dylematy przedsiębiorców, którzy zostali zaskoczeni obowiązkiem instalowania kas fiskalnych. Według opublikowanego wczoraj komunikatu Ministerstwa Finansów już w przyszłym tygodniu zostanie podpisane rozporządzenie, które przywróci zakres zwolnień...

Będzie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Legislacja

Będzie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

10 lutego 2006

Przygotowywana nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma zlikwidować najważniejsze bariery utrudniające prowadzenie firm, na które już od lat wskazują organizacje przedsiębiorców opracowujące tzw. czarne listy....

Ustawa o biopaliwach jeszcze w 2006 roku
Legislacja

Ustawa o biopaliwach jeszcze w 2006 roku

10 lutego 2006

Do 2010 roku na polskich stacjach benzynowych pojawią się specjalnie oznaczone dystrybutory z biopaliwami - zapowiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie wiceminister rolnictwa Wojciech Mojzesowicz. ?Wymóg wprowadzenia biopaliw nakłada na nas Unia Europejska. Według niej do...

Będą zmiany w ustawie o ubezpieczeniach komunikacyjnych
Legislacja

Będą zmiany w ustawie o ubezpieczeniach komunikacyjnych

9 lutego 2006

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ? w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia...

Ustawa o ratownictwie medycznym na etapie uzgodnień
Legislacja

Ustawa o ratownictwie medycznym na etapie uzgodnień

7 lutego 2006

Rząd przyjął założenia do ustawy o ratownictwie medycznym. Premier Marcinkiewicz powiedział, że projekt ustawy jest już gotowy, ale trzeba go jeszcze skoordynować z ustawą przygotowywaną przez resort spraw wewnętrznych. Chodzi o to, by kierowanie akcjami ratunkowymi z udziałem policji,...

Przyjęte założenia do nowej ustawy o ratownictwie medycznym
Legislacja

Przyjęte założenia do nowej ustawy o ratownictwie medycznym

30 stycznia 2006

Premier Kazimierz Marcinkiewicz zapowiedział, że Rada Ministrów przyjmie posiedzeniu założenia nowej ustawy o ratownictwie medycznym. Rząd przeznaczy pomoc finansową dla rodzin ofiar wypadku w Katowicach - zadeklarował premier....