ustawy
Projekty ustaw już nie w ministerstwach
Legislacja 1

Projekty ustaw już nie w ministerstwach

23 stycznia 2009

Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o Radzie Ministrów, która przewiduje, że projekty ustaw będą przygotowywane w Rządowym Centrum Legislacji, a nie jak dotychczas w ministerstwach. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 271 osób, przeciw były 4; 176 wstrzymało się od głosu....

Senat zajmie się zakwestionowanymi ustawami
Legislacja

Senat zajmie się zakwestionowanymi ustawami

9 listopada 2007

Senat rozszerzył swój regulamin o przepisy dotyczące wykonywania orzeczeń TK. Od tej kadencji Senat będzie proponował poprawki do ustaw, które zakwestionował Trybunał Konstytucyjny, jako niezgodne z ustawą zasadniczą. W myśl procedury, marszałek Senatu będzie kierował ustawę,...

Ustawy do ponownego przyjęcia przez rząd
Legislacja

Ustawy do ponownego przyjęcia przez rząd

5 listopada 2007

Ostatnie 32 projekty ustaw przyjął ustępujący rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego na swoim posiedzeniu. Zanim trafią do Sejmu VI już kadencji, wszystkie te projekty jeszcze raz będą musiały zostać zaakceptowane przez nową Radę Ministrów. Legislacyjny testament obejmuje m.in. zmiany...

Ministerstwo Transportu pracuje
Legislacja

Ministerstwo Transportu pracuje

11 stycznia 2007

Ministerstwo Transportu poinformowało, iż pracuje m.in. nad ustawami: projekt ustawy o osobach kierujących pojazdami; projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym; Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu...

Nowelizacja ustawy o inwestycjach drogowych
Legislacja

Nowelizacja ustawy o inwestycjach drogowych

31 maja 2006

Ułatwienie i przyspieszenie budowy dróg ma na celu nowelizacja ustawy regulującej sprawy inwestycji na drogach, przygotowana przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Jak poinformował przewodniczący klubu Przemysław Gosiewski, PiS chce poprzez nowelizację ustawy o szczególnych...

W życie wchodzą zmiany w ustawie o autostradach płatnych
Legislacja

W życie wchodzą zmiany w ustawie o autostradach płatnych

9 lutego 2006

Zaczyna obowiązywać zmiana w ustawie o autostradach płatnych. Nowelizacja wynika z zapisów ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym. Ustawodawca określił m.in.: zasadę, iż 80% opłaty paliwowej zasila Fundusz Autostradowy, natomiast 20% Fundusz Kolejowy....

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych w podkomisji
Legislacja

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych w podkomisji

1 czerwca 2005

Sejmowa Komisja Infrastruktury skierowała do podkomisji stałej ds. transportu komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje zmiany w przepisach ustawowych mające związek z dostosowaniem polskiego prawa do przepisów...