wtórnik
Postulat podwyższenia opłat rejestracyjnych
Legislacja

Postulat podwyższenia opłat rejestracyjnych

14 kwietnia 2022

RCL opublikowało projekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników. Projekt został skierowany do konsultacji publicznych. Związek Powiatów Polskich postuluje podwyższenie stawek opłat.

Tzw. pakiet deregulacyjny w senackiej Komisji Infrastruktury
Legislacja

Tzw. pakiet deregulacyjny w senackiej Komisji Infrastruktury

12 sierpnia 2020

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Senatu RP. Rozpatrzono ustawę z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw tzw. pakiet deregulacyjny. Wnioskodawcy - Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Cyfryzacji rekomendowali poparcie ustawy.

Ministerstwo Infrastruktury: Ułatwienia i oszczędności dla kierowców i właścicieli pojazdów
Legislacja

Ministerstwo Infrastruktury: Ułatwienia i oszczędności dla kierowców i właścicieli pojazdów

27 lipca 2020

Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów. Rządowy projekt przedłożony przez Ministra Infrastruktury powstał we współpracy z Ministrem Cyfryzacji, jako tzw. pakiet deregulacyjny. Kolejnym etapem prac będzie skierowanie projektu pod obrady Senatu.

Prawo jazdy! Żaden inny dokument! - potwierdza resort
Legislacja

Prawo jazdy! Żaden inny dokument! - potwierdza resort

24 maja 2017

Grupa posłów (Paweł Szramka, Paweł Skutecki, Jarosław Sachajko, Maciej Masłowski, Jarosław Porwich, Barbara Chrobak, Norbert Kaczmarczyk, Wojciech Bakun) zaadresowała do ministra infrastruktury i budownictwa interpelację w sprawie powtórnego wyrabiania prawa jazdy (interpelacja nr 11928). 

Prawo jazdy i tylko prawo jazdy
Legislacja

Prawo jazdy i tylko prawo jazdy

18 maja 2017

O tym, że zmiany w ustawie o kierujących pojazdami potrzebne wiemy. Do wykazu ewentualnych zmian posłanka Henryka Krzywonos-Strycharska wskazała przepis, który mógłby ułatwić sytuację osób, które zagubiły lub którym skradziono prawo jazdy i wystąpiły o wydanie ich wtórnika. 

A może „miękkie prawo jazdy”?
Legislacja

A może „miękkie prawo jazdy”?

27 kwietnia 2017

Powraca sprawa niekorzystnych dla kierowców przepisów w zakresie tzw. wtórnika prawa jazdy. To sytuacja, gdy kierowca gubi dokument i składa wniosek o wydanie kolejnego. 

Zmieniona opłata za kartę pojazdu i jej wtórnik
Legislacja

Zmieniona opłata za kartę pojazdu i jej wtórnik

4 kwietnia 2016

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (2016.459). Na podstawie art. 77 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym minister...

Poprawione stawki za kartę pojazdu oraz jej wtórnik
Legislacja

Poprawione stawki za kartę pojazdu oraz jej wtórnik

16 października 2015

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik wprowadza zmiany stawek, i tak “§ 1. 1. Za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ rejestrujący pobiera...

Rzecznik ponownie pyta o wtórnik prawa jazdy
Legislacja

Rzecznik ponownie pyta o wtórnik prawa jazdy

16 marca 2015

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się w maju 2014 r. do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zmianę przepisów wykonawczych do ustawy o kierujących pojazdami. Przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających...

Duplikat prawa jazdy w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich
Legislacja

Duplikat prawa jazdy w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich

15 czerwca 2014

Prof. Teresa Lipowska, Rzecznik Praw Obywatelskich (496-53 fot. jola michasiewicz) W wystąpieniu do Ministra Infrastruktury Rzecznik Praw Obywatelskich zasygnalizował problem niezgodności przepisów dotyczących wydawania wtórnika dokumentu prawa jazdy. Duplikat...

Fałszywe oświadczenie o zagubionym „prawku”
Legislacja

Fałszywe oświadczenie o zagubionym „prawku”

17 stycznia 2014

(Fot.: PD@N 481-2-41) Jak informuje portal TVN-24 sprawa wygląda następująco: 30-latkowi niemieccy policjanci zatrzymali prawo jazdy (zasądzono także półroczny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów), ten wrócił do Polski i zgłosił zagubienie dokumentu. Teraz za...

Kierowca oczekujące na wydanie duplikatu prawa jazdy
Legislacja

Kierowca oczekujące na wydanie duplikatu prawa jazdy

7 stycznia 2014

Mieczysław Marcin Łuczak w ubiegłym roku skierował do ministra infrastruktury i rozwoju interpelację poselską oznaczoną numerem 22703 w sprawie utraconego prawa jazdy. Tekst interpelacji w brzmieniu przed publikacją w aneksie sprawozdania stenograficznego 55 posiedzenia Sejmu RP publikujemy...

Gdy zgubisz prawo jazdy
Ekspert wyjaśnia

Gdy zgubisz prawo jazdy

2 czerwca 2013

Pytanie: Zgubione prawo jazdy i jak postępować, by uniknąć przykrych konsekwencji? Odpowiedź: Zgodnie z art. 18 ustawy o kierujących pojazdami, właściciel dokumentu ma obowiązek poinformować właściwy mu wydział komunikacji o wszelkich zmianach stanu faktycznego, wymagającego zmian w...

System przepływu informacji międzynarodowej funkcjonuje
Legislacja

System przepływu informacji międzynarodowej funkcjonuje

15 czerwca 2011

W poprzednim numerze pisaliśmy o wyłudzaniu prawa jazdy przez kierowców, którzy je stracili w innych krajach Unii Europejskiej. Tym razem przykład z Częstochowy: za złożenie fałszywego oświadczenia odpowie karnie 38-letni mieszkaniec miasta, który oświadczył, iż zagubił dokument. W...

Wyłudzone prawo jazdy
Legislacja

Wyłudzone prawo jazdy

26 maja 2011

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie prowadzą czynności w sprawie wyłudzenia z Wydziału Komunikacji Starostwa w Lubaczowie prawa jazdy. Podejrzanym jest mieszkaniec Cieszanowa, 29-letni kierowca, który otrzymał prawo jazdy, mimo iż wcześniej zabrali mu je norwescy policjanci....

Wtórnik tablic rejestracyjnych w ramach Schengen
Legislacja 1

Wtórnik tablic rejestracyjnych w ramach Schengen

12 stycznia 2008

Ministerstwo Infrastruktury: Informacja nt. wydawanych w Polsce wtórników tablic rejestracyjnych w kontekście kontroli dokonywanych w ramach systemu Schengen Departament Transportu Drogowego informuje, że przy okazji jednego z zapytań o wydawane w Polsce wtórniki tablic rejestracyjnych...

Kłopotliwe duplikaty numerów rejestracyjnych
Legislacja 1

Kłopotliwe duplikaty numerów rejestracyjnych

28 grudnia 2007

Kierowcy, którym ukradziono lub którzy zgubili tablice rejestracyjne i zamiast nowych założyli duplikaty z takimi samymi numerami, narażają się na kłopoty, podróżując po krajach strefy Schengen - pisze dziennik "Polska". Państwa należące do strefy nie uznają tak zwanych wtórników...

Prawo jazdy ważne tylko w postaci oryginału
Legislacja 2

Prawo jazdy ważne tylko w postaci oryginału

11 września 2007

Kierowca, któremu skradziono prawo jazdy, dopiero po otrzymaniu jego wtórnika może znowu usiąść za kierownicą. Przepisy są w tej kwestii bezwzględne – przypomina “Rzeczpospolita”. Samochód można prowadzić, posiadając ważny, uprawniający do tego dokument. Jeśli go...

Zanim wtórnik, zaświadczenie
Legislacja

Zanim wtórnik, zaświadczenie

14 grudnia 2006

Możliwości wydawania zastępczych zaświadczeń na czas oczekiwania na wtórnik prawa jazdy domaga się rzecznik praw obywatelskich. Było to planowane już w 2000 r. w projekcie nowelizacji prawa o ruchu drogowym, ale sprawa nie została dotychczas rozwiązana. Tymczasem w razie kradzieży,...