wykup gruntów pod drogi
Gminy zapłacą za grunt zajęty pod drogę
Legislacja

Gminy zapłacą za grunt zajęty pod drogę

19 maja 2009

Radzie Miejskiej Legionowa nie udało się obalić przed Trybunałem Konstytucyjnym przepisów nakazujących gminom wypłacanie odszkodowań za drogi przejęte na własność. Przepisy nakładające na gminę obowiązek wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod budowę gminnych dróg są zgodne z...

Wywłaszczenia pod autostradę
Legislacja 1

Wywłaszczenia pod autostradę

21 czerwca 2007

Państwo lub gmina może w majestacie prawa zabrać ci ziemię, nawet z domem, pod budowę drogi. Należy ci się wówczas odszkodowanie, ale raczej nie licz na to, że będziesz miał wpływ na jego wysokość. Jeszcze do niedawna urzędnikom trudno było pozbawić kogoś nieruchomości wbrew jego...

Wywłaszczenie pod drogę naruszeniem konstytucji?
Legislacja 1

Wywłaszczenie pod drogę naruszeniem konstytucji?

7 grudnia 2006

Właściciele działek, przez które będą biegły drogi, i to zarówno gminne, jak i autostrady, mogą bez swojej wiedzy stracić nieruchomość. Tak będzie już od 16 grudnia, na podstawie ustawy: nowelizacja z 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i...

Ekspresowe wykupy gruntów pod drogi
Legislacja

Ekspresowe wykupy gruntów pod drogi

4 grudnia 2006

Prezydent podpisał ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, która modyfikuje procedury nabywania nieruchomości pod drogi publiczne. Zgodnie z tymi regulacjami w momencie, kiedy decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stanie się ostateczna,...

Obwodnica w sądzie
Legislacja

Obwodnica w sądzie

30 listopada 2006

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił protest części mieszkańców gminy Konopnica sprzeciwiających się budowie obwodnicy Lublina. Jednak protestujący zapowiadają złożenie kasacji. Trasę obwodnicy, łączącą Jastków z lasem konopnickim, wyznaczyli drogowcy. Część...