zezwolenie na przejazd
Ciężki transport po drogach publicznych bez dodatkowych zezwoleń
Legislacja

Ciężki transport po drogach publicznych bez dodatkowych zezwoleń

30 listopada 2020

Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministra infrastruktury.

Przejazdy nienormatywne szybciej i sprawniej
Legislacja

Przejazdy nienormatywne szybciej i sprawniej

29 maja 2019

Transport ciężkiego sprzętu budowlanego, maszyn rolniczych, elektrowni wiatrowych czy dużych zbiorników to dla przewoźników wyzwanie nie tylko logistyczne, ale również prawne.

Zmiana sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych
Legislacja

Zmiana sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych

4 marca 2016

W Dzienniku Ustaw pod poz. 279 opublikowano rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych...

Sprostowanie błędu w rozporządzeniu MON
Legislacja

Sprostowanie błędu w rozporządzeniu MON

20 grudnia 2012

Opublikowano Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. o sprostowaniu błędu. Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej dnia...

Zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy
Legislacja

Zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy

31 grudnia 2011

W Dzienniku Ustaw nr 297 opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy. § 1. Rozporządzenie określa: rodzaje zezwoleń na...

W sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
Legislacja

W sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

28 grudnia 2011

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Stan prac - uzgodnienia międzyresortowe. Przygotowane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia...

W sprawie opłat za zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego
Legislacja

W sprawie opłat za zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

28 grudnia 2011

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. Stan prac – uzgodnienia...

Nowe zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych
Legislacja

Nowe zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych

26 października 2011

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Rozporządzenie określa: 1) warunki dystrybucji blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego; 2) sposób i tryb wydawania zezwoleń na...

W sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
Legislacja

W sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

26 października 2011

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Rozporządzenie określa: 1) warunki dystrybucji blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego; 2) sposób i tryb wydawania zezwoleń na...

Zezwolenia zagraniczne i ich wydawanie
Legislacja

Zezwolenia zagraniczne i ich wydawanie

15 lipca 2011

W Dzienniku Ustaw publikowano: - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych (2011.146.869); - rozporządzenie...

Paryż: porozumienie w sprawie zezwoleń zawarte
Legislacja

Paryż: porozumienie w sprawie zezwoleń zawarte

3 lutego 2011

Jak powiedział w Sejmie wiceminister infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz, Ministerstwo Infrastruktury podpisało w Paryżu ze stroną rosyjską porozumienie dotyczące podziału zezwoleń na 3 lata. Polscy i rosyjscy przewoźnicy otrzymają w 2011 r. po 150 tys. jednorazowych zezwoleń na przewozy...

Przewozy Polska-Rosja - ważność zezwoleń
Legislacja

Przewozy Polska-Rosja - ważność zezwoleń

12 stycznia 2011

Ministerstwo Infrastruktury: Informacja w sprawie zezwoleń na wykonywanie przewozów między Polską a Rosją W dniu 12 stycznia 2011 r. w Warszawie odbyła się kolejna runda rozmów w ramach polsko – rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych....

Poprawka w zakresie zezwoleń na transport krajowy
Legislacja

Poprawka w zakresie zezwoleń na transport krajowy

4 stycznia 2011

Sejmowa Komisja Infrastruktury wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyły poprawkę zgłoszoną w drugim czytaniu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druki nr 2924 i 3702). Poprawka ma ona na celu naprawienie błędu,...

Na białoruskich drogach
Przegląd prasy

Na białoruskich drogach

12 grudnia 2006

Tylko posiadacze specjalnych zezwoleń będą mogli za darmo poruszać się po białoruskich drogach. Pozostali polscy kierowcy będą nadal wnosić opłaty. Na 2007 r. Ministerstwo Transportu Białorusi przydzieliło Polsce 125 tys. zezwoleń uprawniających do bezpłatnych przejazdów drogami...