zezwolenie na przewóz drogowy
Nowe obowiązki dla przedsiębiorców – przypomina Ministerstwo Infrastruktury
Legislacja

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców – przypomina Ministerstwo Infrastruktury

12 maja 2022

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami o dmc od 2,5 do 3,5 t - informuje i przypomina Biuro Komunikacji Ministerstwa Infrastruktury.

Ciężki transport po drogach publicznych bez dodatkowych zezwoleń
Legislacja

Ciężki transport po drogach publicznych bez dodatkowych zezwoleń

30 listopada 2020

Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministra infrastruktury.

Są nowe wzory zezwoleń i licencji
Legislacja

Są nowe wzory zezwoleń i licencji

11 grudnia 2019

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Resort transportu gotowy do dalszych rozmów z Rosją
Przegląd prasy

Resort transportu gotowy do dalszych rozmów z Rosją

29 stycznia 2016

(532-7 fot. MIiB) Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: Strona rosyjska pozytywnie odpowiedziała na dzisiejszy apel wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita o podjęcie rozmów na temat zasad wykonywania przewozów drogowych do Federacji Rosyjskiej oraz...

Resort w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz rzeczy
Legislacja

Resort w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz rzeczy

5 czerwca 2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz...

Wyższe opłaty za egzamin i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
Legislacja

Wyższe opłaty za egzamin i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

12 sierpnia 2013

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych....

Zezwolenie dla kierowcy karetki
Legislacja 2

Zezwolenie dla kierowcy karetki

17 listopada 2012

(Fot.: PD@N - 447-8jm) W obowiązującym stanie prawnym kierowca pojazdu uprzywilejowanego był obowiązany posiadać zaświadczenie wydane przez właściwy podmiot (pracodawcę, dowódcę jednostki wojskowej, organ Policji, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) - otrzymywane bez...

Więcej zezwoleń na przewozy do Federacji Rosyjskiej
Przegląd prasy

Więcej zezwoleń na przewozy do Federacji Rosyjskiej

6 sierpnia 2012

^ T. Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ^ Jan Buczek Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (Fot.: PD@N 437-17-18) Komunikat MTBiGM: Transport pełni rolę służebną wobec...