Zielona Góra
Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie egzaminatorów
Przegląd prasy

Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie egzaminatorów

7 kwietnia 2006

W Instytucie Badań Edukacyjnych MEiN pracę doktorską pt. "Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie egzaminatorów kierowców i kandydatów na kierowców" pracę doktorską obronił Roman Uździcki - egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Uzyskał on tym samym...