zmiana przepisów
Termin nie został przesunięty - rozporządzenie konsultowane
Legislacja 1

Termin nie został przesunięty - rozporządzenie konsultowane

20 grudnia 2005

Biuro Informacji i Promocji Ministerstwa Transportu i Budownictwa pinformowało, iż na podstawie wyniku monitoringu przeprowadzonego w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego minister Jerzy Polaczek podjął decyzję o nie przesunięciu terminu wejścia w życie nowego systemu egzaminowania na...

Minister Środowiska wskazał, czym można posypywać drogi
Legislacja

Minister Środowiska wskazał, czym można posypywać drogi

18 grudnia 2005

W życie weszło rozporządzenia ministra środowiska, w którym poinstruował on, jakiego rodzaju środki mogą być używane na drogach, ulicach i placach i jakie są warunki ich...

Finansowanie transportu oraz ratownictwo medyczne zmienione
Legislacja

Finansowanie transportu oraz ratownictwo medyczne zmienione

16 grudnia 2005

Podczas swojego 5. posiedzenia Sejm uchwalił m.in. ustawy: o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o finansowaniu infrastruktury transportu...

Kompetencje wracają do wojewody
Legislacja

Kompetencje wracają do wojewody

16 grudnia 2005

Sejm znowelizował ustawę kompetencyjną. Uchwalona nowela trafi teraz do Senatu. Miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2006 r. Dla niektórych przepisów przewidziano jednak roczne vacatio legis. Nowela przywraca wojewodom niektóre kompetencje przekazane przez tę ustawę samorządom. Zmiany...

Zaczyna obowiązywać dyrektywa o przednich układach zabezpieczających
Legislacja

Zaczyna obowiązywać dyrektywa o przednich układach zabezpieczających

15 grudnia 2005

W życie wchodzi Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/66/WE z dnia 26 października 2005 r. w sprawie stosowania przednich układów zabezpieczających w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG....

W życie wchodzi homologacja typu pojazdów mechanicznych
Legislacja

W życie wchodzi homologacja typu pojazdów mechanicznych

15 grudnia 2005

W życie wchodzi Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/64/WE z dnia 26 października 2005 r. dotycząca homologacji typu pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i odzysku oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG....

Tachografy cyfrowe na przełomie kwietnia i maja 2006 r.
Legislacja

Tachografy cyfrowe na przełomie kwietnia i maja 2006 r.

14 grudnia 2005

Europejski system tachografów cyfrowych miał zacząć działać od 1 stycznia 2006 r. W Polsce wdraża go Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) z IBM jako podwykonawcą. System jest projektem europejskim, Dopóki wszyscy członkowie Wspólnoty nie będą przygotowani, tachografy nie...

Nadzór nad układami chroniącymi pojazdy w razie zderzenia czołowego
Legislacja

Nadzór nad układami chroniącymi pojazdy w razie zderzenia czołowego

14 grudnia 2005

Nowym aktem prawnym jest dyrektywa PE i RU nr 2005/66/WE z 26 października 2005 r. wprowadza przepisy dotyczące bezpiecznej budowy i zasad homologacji przednich układów dających dodatkową ochronę pojazdów silnikowych w razie zderzenia czołowego. Przepisy dostosowawcze powinny być wydane...

Pojazdy samochodowe
Legislacja

Pojazdy samochodowe

14 grudnia 2005

Wchodzi w życie dyrektywa Komisji 2005/83/WE z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki I, VI, VII, VIII, IX i X do dyrektywy Rady 72/245/EWG odnoszącej się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej)...

Będzie projekt ustawy o podatku ekologicznym od samochodów
Legislacja

Będzie projekt ustawy o podatku ekologicznym od samochodów

13 grudnia 2005

Ministerstwo Finansów wraca do dawnego pomysłu podatku ekologicznego od samochodów. Jeszcze w tym roku resort ma przygotować projekt tego podatku – poinformował “Gazetę Prawną” wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ministerstwo Finansów chce, aby ten podatek zastąpił...

Projekt zmian w "ustawie kompetencyjnej"
News tygodnia

Projekt zmian w "ustawie kompetencyjnej"

9 grudnia 2005

Ministerstwo Transportu i Budownictwa opublikowało projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej. Ustawą z dnia 21 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i...

Drogi jednak lokalizowane u wojewody
Legislacja

Drogi jednak lokalizowane u wojewody

6 grudnia 2005

Rząd chce zablokować przeniesienie niektórych kompetencji z urzędów wojewódzkich do samorządów województwa. Miesiąc przed wejściem w życie ustawy przenoszącej pokaźną część zadań i władztwa administracyjnego z wojewodów na marszałków rząd przekazał do Sejmu projekt jej...

Będą kolejne zmiany w kodeksie drogowym
Legislacja 1

Będą kolejne zmiany w kodeksie drogowym

6 grudnia 2005

Ustawodawca planuje wyjąć z kodeksu drogowego przepisy dotyczące szkolenia kierowców i przenieść je do oddzielnej ustawy. Powód? Wymagają najczęstszych zmian, a prawo o ruchu drogowym poprawiane jest i tak zbyt często – komentuje “Rzeczpospolita”. Natomiast od 1 stycznia...

Homologacja ciągników rolniczych i przyczep
Legislacja

Homologacja ciągników rolniczych i przyczep

6 grudnia 2005

Opublikowano rozporządzenie ministra infrastruktury z 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep. Wejdzie w życie 6 stycznia 2006...

Homologacja typu pojazdów samochodowych i przyczep
Legislacja

Homologacja typu pojazdów samochodowych i przyczep

6 grudnia 2005

Opublikowano rozporządzenie ministra infrastruktury z 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep. Wejdzie w życie 6 stycznia 2006 r....

Komisja o kontroli ubezpieczeń OC
Legislacja

Komisja o kontroli ubezpieczeń OC

5 grudnia 2005

Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontroli ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów...

Dyrektywa dot.: zakłóceń radioelektrycznych pojazdów
Legislacja

Dyrektywa dot.: zakłóceń radioelektrycznych pojazdów

5 grudnia 2005

Dyrektywa KE nr 2005/83/WE wprowadza ze względu na postęp techniczny zmiany do dyrektywy RU nr 72/245/EWG, dotyczące zakłóceń radioelektrycznych pojazdów. Przepisy dostosowawcze powinny być wydane do 30 września 2006 r. z zastosowaniem od 1 października 2006 r. Nabrało mocy 20. dnia po...

Postulaty przesunięcia terminu nowego rozporządzenia o szkoleniu
Legislacja

Postulaty przesunięcia terminu nowego rozporządzenia o szkoleniu

25 listopada 2005

Jak pisze “Rzeczpospolita” dyrektorzy wojewódzkich ośrodków szkolenia kierowców przekonują, iż niemożliwe jest wprowadzenie zmian w szkoleniu wynikających z nowego rozporządzenia o szkoleniu i egzaminowaniu, którego termin obowiązywania określony jest na 10 stycznia 2006 r....

Zmiany w przepisach dotyczących budowy dróg krajowych i autostrad
Legislacja

Zmiany w przepisach dotyczących budowy dróg krajowych i autostrad

22 listopada 2005

Rząd przyjął projekt ustawy, która ma naprawić błędne przepisy dotyczące budowy dróg krajowych oraz autostrad. W projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, nowelizacja zachowuje w gestii...

Będą zmiany w zasadach sytuowania znaków drogowych
Legislacja

Będą zmiany w zasadach sytuowania znaków drogowych

21 listopada 2005

Ministerstwo Budownictwa i Transportu publikuje projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach....