zmiana przepisów
Termin nie został przesunięty - rozporządzenie konsultowane
Legislacja 1

Termin nie został przesunięty - rozporządzenie konsultowane

20 grudnia 2005

Biuro Informacji i Promocji Ministerstwa Transportu i Budownictwa pinformowało, iż na podstawie wyniku monitoringu przeprowadzonego w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego minister Jerzy Polaczek podjął decyzję o nie przesunięciu terminu wejścia w życie nowego systemu egzaminowania na...

Minister Środowiska wskazał, czym można posypywać drogi
Legislacja

Minister Środowiska wskazał, czym można posypywać drogi

18 grudnia 2005

W życie weszło rozporządzenia ministra środowiska, w którym poinstruował on, jakiego rodzaju środki mogą być używane na drogach, ulicach i placach i jakie są warunki ich...

Kompetencje wracają do wojewody
Legislacja

Kompetencje wracają do wojewody

16 grudnia 2005

Sejm znowelizował ustawę kompetencyjną. Uchwalona nowela trafi teraz do Senatu. Miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2006 r. Dla niektórych przepisów przewidziano jednak roczne vacatio legis. Nowela przywraca wojewodom niektóre kompetencje przekazane przez tę ustawę samorządom. Zmiany...

Finansowanie transportu oraz ratownictwo medyczne zmienione
Legislacja

Finansowanie transportu oraz ratownictwo medyczne zmienione

16 grudnia 2005

Podczas swojego 5. posiedzenia Sejm uchwalił m.in. ustawy: o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o finansowaniu infrastruktury transportu...

W życie wchodzi homologacja typu pojazdów mechanicznych
Legislacja

W życie wchodzi homologacja typu pojazdów mechanicznych

15 grudnia 2005

W życie wchodzi Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/64/WE z dnia 26 października 2005 r. dotycząca homologacji typu pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i odzysku oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG....

Zaczyna obowiązywać dyrektywa o przednich układach zabezpieczających
Legislacja

Zaczyna obowiązywać dyrektywa o przednich układach zabezpieczających

15 grudnia 2005

W życie wchodzi Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/66/WE z dnia 26 października 2005 r. w sprawie stosowania przednich układów zabezpieczających w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG....

Pojazdy samochodowe
Legislacja

Pojazdy samochodowe

14 grudnia 2005

Wchodzi w życie dyrektywa Komisji 2005/83/WE z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki I, VI, VII, VIII, IX i X do dyrektywy Rady 72/245/EWG odnoszącej się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej)...

Nadzór nad układami chroniącymi pojazdy w razie zderzenia czołowego
Legislacja

Nadzór nad układami chroniącymi pojazdy w razie zderzenia czołowego

14 grudnia 2005

Nowym aktem prawnym jest dyrektywa PE i RU nr 2005/66/WE z 26 października 2005 r. wprowadza przepisy dotyczące bezpiecznej budowy i zasad homologacji przednich układów dających dodatkową ochronę pojazdów silnikowych w razie zderzenia czołowego. Przepisy dostosowawcze powinny być wydane...

Tachografy cyfrowe na przełomie kwietnia i maja 2006 r.
Legislacja

Tachografy cyfrowe na przełomie kwietnia i maja 2006 r.

14 grudnia 2005

Europejski system tachografów cyfrowych miał zacząć działać od 1 stycznia 2006 r. W Polsce wdraża go Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) z IBM jako podwykonawcą. System jest projektem europejskim, Dopóki wszyscy członkowie Wspólnoty nie będą przygotowani, tachografy nie...

Będzie projekt ustawy o podatku ekologicznym od samochodów
Legislacja

Będzie projekt ustawy o podatku ekologicznym od samochodów

13 grudnia 2005

Ministerstwo Finansów wraca do dawnego pomysłu podatku ekologicznego od samochodów. Jeszcze w tym roku resort ma przygotować projekt tego podatku – poinformował “Gazetę Prawną” wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ministerstwo Finansów chce, aby ten podatek zastąpił...

Projekt zmian w "ustawie kompetencyjnej"
News tygodnia

Projekt zmian w "ustawie kompetencyjnej"

9 grudnia 2005

Ministerstwo Transportu i Budownictwa opublikowało projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej. Ustawą z dnia 21 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i...

Homologacja typu pojazdów samochodowych i przyczep
Legislacja

Homologacja typu pojazdów samochodowych i przyczep

6 grudnia 2005

Opublikowano rozporządzenie ministra infrastruktury z 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep. Wejdzie w życie 6 stycznia 2006 r....

Homologacja ciągników rolniczych i przyczep
Legislacja

Homologacja ciągników rolniczych i przyczep

6 grudnia 2005

Opublikowano rozporządzenie ministra infrastruktury z 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep. Wejdzie w życie 6 stycznia 2006...

Będą kolejne zmiany w kodeksie drogowym
Legislacja 1

Będą kolejne zmiany w kodeksie drogowym

6 grudnia 2005

Ustawodawca planuje wyjąć z kodeksu drogowego przepisy dotyczące szkolenia kierowców i przenieść je do oddzielnej ustawy. Powód? Wymagają najczęstszych zmian, a prawo o ruchu drogowym poprawiane jest i tak zbyt często – komentuje “Rzeczpospolita”. Natomiast od 1 stycznia...

Drogi jednak lokalizowane u wojewody
Legislacja

Drogi jednak lokalizowane u wojewody

6 grudnia 2005

Rząd chce zablokować przeniesienie niektórych kompetencji z urzędów wojewódzkich do samorządów województwa. Miesiąc przed wejściem w życie ustawy przenoszącej pokaźną część zadań i władztwa administracyjnego z wojewodów na marszałków rząd przekazał do Sejmu projekt jej...

Dyrektywa dot.: zakłóceń radioelektrycznych pojazdów
Legislacja

Dyrektywa dot.: zakłóceń radioelektrycznych pojazdów

5 grudnia 2005

Dyrektywa KE nr 2005/83/WE wprowadza ze względu na postęp techniczny zmiany do dyrektywy RU nr 72/245/EWG, dotyczące zakłóceń radioelektrycznych pojazdów. Przepisy dostosowawcze powinny być wydane do 30 września 2006 r. z zastosowaniem od 1 października 2006 r. Nabrało mocy 20. dnia po...

Komisja o kontroli ubezpieczeń OC
Legislacja

Komisja o kontroli ubezpieczeń OC

5 grudnia 2005

Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontroli ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów...

Postulaty przesunięcia terminu nowego rozporządzenia o szkoleniu
Legislacja

Postulaty przesunięcia terminu nowego rozporządzenia o szkoleniu

25 listopada 2005

Jak pisze “Rzeczpospolita” dyrektorzy wojewódzkich ośrodków szkolenia kierowców przekonują, iż niemożliwe jest wprowadzenie zmian w szkoleniu wynikających z nowego rozporządzenia o szkoleniu i egzaminowaniu, którego termin obowiązywania określony jest na 10 stycznia 2006 r....

Zmiany w przepisach dotyczących budowy dróg krajowych i autostrad
Legislacja

Zmiany w przepisach dotyczących budowy dróg krajowych i autostrad

22 listopada 2005

Rząd przyjął projekt ustawy, która ma naprawić błędne przepisy dotyczące budowy dróg krajowych oraz autostrad. W projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, nowelizacja zachowuje w gestii...

Będą zmiany w zasadach sytuowania znaków drogowych
Legislacja

Będą zmiany w zasadach sytuowania znaków drogowych

21 listopada 2005

Ministerstwo Budownictwa i Transportu publikuje projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach....