0024/05/2004 2 lutego 2004 8 lutego 2004

Znajdziecie tu informacje o projektach, wersjach dyskutowanych, zatwierdzonych, publikowanych i obowiazujacych, uchwal, rozporzadzen, informacji, obwieszczen itd. Itp. Bedziemy wspólnie sledzili prace Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, ministerstw, urzedów. Zrelacjonujemy najwazniejsze watki dyskusji w mediach. Podamy krótkie omówienia, a obok pelne teksty lub fragmenty, czesto teksty jednolite. Calosc opatrzymy systemem przypisów i odsylaczy zródlowych, Po pewnym czasie na tej podstawie powstanie oryginalne archiwum informacyjno-zródlowe obejmujace tematyke ruchu drogowego, transportu i drogownictwa. Zapraszamy do wspólnego redagowania serwisu.

Przegląd prasy

featured_article.title
"Niedaleko od szosy"
9 lutego 2004

- pod tym tytułem w tygodniku "Newsweek" znajdujemy artykuł poświęcony sprawie zbyt niskiego wykorzystania autostrad w Polsce. "Kierowcy - zarówno prywatnych samochodów osobowych, jak i ogromnych tirów przewożących wielotonowe ładunki - masowo uciekają z płatnych dróg na równoległe...