0089/14/2005 1 kwietnia 2005 1 kwietnia 2005

W nim m.in. o: projekcie nowego rozporzadzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania...

Przegląd prasy

featured_article.title
Opublikowano projekt rozporządzenia o szkoleniu i egzaminowaniu kierowców
1 kwietnia 2005

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało na swoich stronach internetowych projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia i egzaminowania oraz uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Tekst jest opatrzony datą 31 marca 2005...