0100/25/2005 6 czerwca 2005 12 czerwca 2005

W nim m.in. o:
niezgodnych z konstytucją wyborze firm holujących, bezprawności mandatów nakładanych za wycieraczki, zaostrzeniach przepisów w Chinach, parkowaniu na ścieżkach rowerowych, ogumieniu w lawetach, dokumentach niezbędnych przy rejestrowaniu przyczep oraz prawach i obowiązkach pieszych...

Redakcja PRAWO DROGOWE @ NEWS

News tygodnia

featured_article.title
Pieszy
6 czerwca 2005

Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone,...

Legislacja

featured_article.title
Mandat wkładany za wycieraczkę jest bezprawny
9 czerwca 2005

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał orzeczenie, że wkładanie za wycieraczkę samochodu zawiadomień o ukaraniu jest bezprawie. Wiesław Czerwiński, przewodniczący orzekającego składu sędziowskiego stwierdził w uzasadnieniu wyroku: "Wkładanie za wycieraczkę samochodu...