0103/28/2005 27 czerwca 2005 3 lipca 2005

W nim m.in. o:
nowym rozporządzeniu o szkoleniu kandydatów na kierowców i kierowców, szerzej dostępnych danych o skradzionych pojazdach, nowych warunkach dopuszczania do ruchu pojazdów, polityce transportowej państwa do roku 2025, unijnych tablicach rejestracyjnych i prawach jazdy, złomowaniu i recyklingu pojazdów, powodach wypadków na drogach, dokumentach niezbędnych kierowcom pojazdów uprzywilejowanych oraz nadużywaniu świateł w samochodach...

Redakcja PRAWO DROGOWE @ NEWS

Przegląd prasy

featured_article.title
Ustawa o ochronie środowiska a procesy budowy dróg
28 czerwca 2005

Sekretarz stanu Jan Ryszard Kurylczyk weźmie udział w konferencji prasowej poświęconej konsekwencjom zmian w ustawie o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw dla procesów planowania i budowy dróg i autostrad. Udział wziął sekretarz stanu Jan Ryszard...