0527/18/2015 6 listopada 2015

o I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Transport drogowy XXI wieku. Wrocław 6 listopada 2015 r.; o Wyższej szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu; Marcin Pawęska: Logistyka przyszłości; Stanisław Kwaśniowski: Szkolenia CKZ i ADR w warunkach akademickich; Małgorzata Kaniewska: Dobra reputacja przewoźnika; Maciej Wroński: Co dalej z transportem drogowym w Polsce, ale też o tym jak będzie wyglądała branża szkoleniowa i szkolenia kandydatów na kierowców po 4 stycznia 2016 r., też o ustawie o kierujących pojazdami i rozporządzeniu o uzyskiwaniu uprawnień do kierowania pojazdami; Krzysztof Grzegorczyk: Szkolenie kierowców przewożących towary niebezpieczne; Leszek Luda: Nieuczciwa konkurencja, a jakość szkolenia; Adam Tarnowski: Innowacyjne narzędzia diagnozy psychologicznej kierowców; Euzebiusz Jasiński: Kursy uzupełniające dla kandydatów na kierowców w transporcie międzynarodowym; Adam Goss: Doskonalenie techniki jazdy w warunkach ekstremalnych; Tomasz Matuszewski: Rola administracji samorządowej w podniesieniu kompetencji kierowców; oraz o tym jak powinna wyglądać statystyka zdawalności dla poszczególnych instruktorów i dla poszczególnych osk; nowi członkowie Polskiego Klastra Edukacyjnego; Joanna Arendarska o obowiązku zgłaszania danych kandydatów na kierowców do GIODO; o...

News tygodnia

featured_article.title
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Transport drogowy XXI wieku”
6 listopada 2015

(527-2 oraz 527-1 fot. jola michasiewicz) W dniu 6 listopada 2015 roku we Wrocławiu odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod hasłem “Transport drogowy XXI wieku”. Inicjatorem konferencji był Polski Klaster Edukacyjny, a organizatorami:...