0533/03/2016 10 lutego 2016 25 lutego 2016

Z ostatniej chwili: do ostatniej chwili zwlekano z opublikowaniem rozporządzeń o szkoleniu i o egzaminowaniu - komentarz; o kolejnym projekcie rozporządzenia o szkoleniu; o potrzebie audytu branży. Rozmawiają Bozenna Chlabicz oraz Maciej Wroński; nakaz całodobowej jazdy z włączonymi światłami mijania jest uzasadniony – twierdzi resort; Małgorzata Kaniewska o nadzorze nad ośrodkami szkolenia kierowców; Ministerstwo Cyfryzacji ws. warunków zbierania danych o instruktorach; spada liczba naruszeń w miejscach objętych systemem CANARD; Alicja Gajlewicz o ruchu drogowym na Kubie. Fotoreportażu cześć 2; we Francji nawierzchnie dróg coraz jaśniejsze i bezpieczniejsze; o nauczaniu kandydatów do zawodu kierowca-mechanik; chcesz przejść przez jezdnię: podnieś rękę; zostań instruktorem nauki jazdy; przekaż Frankowi Matuszewskiemu swój 1% podatku; egzamin wewnętrzny w 2016 roku; zbiór aktów prawnych ePD rozbudowany o…; o...

News tygodnia

featured_article.title
W oczekiwaniu na publikację rozporządzenia o szkoleniu
25 lutego 2016

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało, opublikowało i skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (17.2). W ostatnim paragrafie projektu zapisano:...

Legislacja

featured_article.title
25.2.2016 godz. 12.00: opublikowano rozporządzenia o egzaminowaniu, wydawaniu uprawnień. A rozporządzenie o szkoleniu?
25 lutego 2016

(533-98) Z dniem 25 lutego 2016 r. utraciły moc rozporządzenia: - z 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (2012.1019)...

Statystyka

featured_article.title
Spada liczba naruszeń w miejscach objętych systemem CANARD
20 lutego 2016

Dane zgromadzone przez CANARD wyraźnie wskazują, że w miejscach objętych automatycznym nadzorem nad ruchem drogowym liczba rejestrowanych naruszeń stale spada, podobnie jak liczba niebezpiecznych zdarzeń drogowych oraz ofiar wypadków. Rok 2015 był najbezpieczniejszym rokiem w ruchu...

Ogłoszenia

featured_article.title
ePD: kompletny zbiór aktów prawnych; aktualizowany internetowo i najtańszy (!)
23 lutego 2016

ePD (elektroniczne PrawoDrogowe) jest programem komputerowym i jednocześnie aktualizowaną, a więc kompletną bazą aktów prawnych. Pomieszczono w nim zarówno akty prawne publikowane w Dziennikach Ustaw, jak i te dostępne w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej, dziennikach...