Legislacja
Luka w ustawie - Prawo o ruchu drogowym
1

Luka w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

17 sierpnia 2017

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Tablic Rejestracyjnych (OSPTR) zaproponowało zmianę w ustawie - Prawo o ruchu drogowym w celu uszczelnienia obecnego systemu rejestracji i ewidencji pojazdów. Chcą eliminacji luki prawnej poprzez wprowadzenie procedury postępowania z tablicami zwróconymi (wycofanymi z użytku) organowi rejestrującemu w wyniku ich wymiany, wyrejestrowania lub przerejestrowania pojazdu.

Tzw. samochody autonomiczne w naszym prawie

Tzw. samochody autonomiczne w naszym prawie

14 sierpnia 2017

Poseł Paweł Kobyliński interpelował do ministrów cyfryzacji oraz infrastruktury i budownictwa w sprawie usankcjonowania prawnego tzw. samochodów autonomicznych.

Prawo do lekcji na autostradach?

Prawo do lekcji na autostradach?

12 sierpnia 2017

Kandydaci na kierowców będą mogli zakupić lekcje jazdy na autostradzie z zatwierdzonym instruktorem jazdy w specjalnie przygotowanym pojeździe. Przepis ma obowiązywać od roku 2018, dokładna data jeszcze nie jest określona, prawo nie jest jeszcze uchwalone. Według aktualnie obowiązującego stanu prawnego przed otrzymanie uprawnień kierowca nie ma prawa do lekcji na autostradzie. 

Usunięcie pojazdu w 2018 r.

Usunięcie pojazdu w 2018 r.

9 sierpnia 2017

W Monitorze Polskim z dnia 3 sierpnia 2017 r. opublikowano Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (2017.772MP). 

Minimalna stawka za godz.: 13,70 zł

Minimalna stawka za godz.: 13,70 zł

1 sierpnia 2017

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia wnioskowanego przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 roku. 

Kilka zdań o pracy zespołu doradczego
1

Kilka zdań o pracy zespołu doradczego

1 sierpnia 2017

Za kilka dni mnie rok jak 5 sierpnia 2016 r. minister powołał Zespół doradczy do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. 

Egzamin kat. A też na motocyklu szkoleniowym
1

Egzamin kat. A też na motocyklu szkoleniowym

1 sierpnia 2017

Mamy środek sezonu motocyklowego. Powracają tragiczne statystyki, powracają trudne tematy. Tym razem kolejny dotyczący szklenia i następnie egzaminowania kandydatów na kierowców kat. A. Poseł Krzysztof Sitarski zapytał ministra infrastruktury o egzamin praktyczny prawo jazdy kat. A, a dokładniej o pojazd szkoleniowy i plac manewrowy, przedstawił też własne propozycje.

Płatność kartą: uzupełniony wzór mandatu

Płatność kartą: uzupełniony wzór mandatu

31 lipca 2017

Na podstawie znowelizowanego Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia przygotowane zostało rozporządzenie z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. 

Foteliki po zmianach wreszcie w taryfikatorze

Foteliki po zmianach wreszcie w taryfikatorze

29 lipca 2017

W Dzienniku Ustaw z datą 27 lipca 2017 r. opublikowano rozporządzenie z 18 lipca br. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (2017.1436). Skomentujmy, iż ostatnia zmiana taryfikatora (2003.208.2023) dokonana była w 2015 r. 

Nowe standardy dla przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego

Nowe standardy dla przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego

28 lipca 2017

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych. Projekt przygotowało Ministerstwa: Rozwoju oraz Finansów też Główny Urząd Miar. 

W sprawie tzw. podatku od starych aut

W sprawie tzw. podatku od starych aut

27 lipca 2017

Do Kancelarii Sejmu RP trafiła interpelacja nr 13178 adresowana do ministra finansów w sprawie tzw. podatku od starych aut.

Uber w noweli ustawy o transporcie. Ma być łatwiej, ale czy bezpieczniej?

Uber w noweli ustawy o transporcie. Ma być łatwiej, ale czy bezpieczniej?

27 lipca 2017

Jak podaje - za komunikatem PAP - portal ONET.pl resort infrastruktury przygotował projekt zmian, jakie powinny się znaleźć w ustawie o transporcie drogowym. 

Prezydent podpisał

Prezydent podpisał

26 lipca 2017

We wtorek (25.7.2017) prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Poniżej publikujemy komunikat Kancelarii Prezydenta RP.

Małe tablice trafiły do rozporządzeń

Małe tablice trafiły do rozporządzeń

24 lipca 2017

W opublikowanym z datą 17 lipca br. projekcie rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa zmieniającym rozporządzenia w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych przewidziano zmiany dotyczące wielkości tablic rejestracyjnych.

Doskonalenie przed egzaminem

Doskonalenie przed egzaminem

17 lipca 2017

Na łamach portalu PRAWO DROGOWE i tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS wracamy do projektowanej noweli ustawy o kierujących pojazdami. Czekamy na publikację ministerialnego tekstu i właśnie ten czas to doskonały moment na dyskusje i opinie jeszcze przed publicznymi konsultacjami. 

Przedsiębiorca chce parkować. Sprawny i bezpieczny ruch ważniejszy - orzeka sąd

Przedsiębiorca chce parkować. Sprawny i bezpieczny ruch ważniejszy - orzeka sąd

17 lipca 2017

Dziennik „Rzeczpospolita” przywołuje orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, w uzasadnieniu do którego sąd stwierdził, iż żaden przepis nie przyznaje osobie, która prowadzi w lokalu znajdującym się przy drodze publicznej działalność gospodarczą prawa do parkowania na niej.

Spór kompetencyjny na drodze. Czy jest?

Spór kompetencyjny na drodze. Czy jest?

14 lipca 2017

Od lat powraca zagadnienie usuwania z jezdni oraz pasa drogowego substancji niebezpiecznych, powstałych w wyniku kolizji lub wypadku drogowego. Tym razem posłanka Monika Wielichowska pyta o takie - nadzwyczaj ważne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego - sytuacje na drogach krajowych (interpelacja nr 12527).

Projekt nowej opłaty drogowej skierowany do komisji

Projekt nowej opłaty drogowej skierowany do komisji

13 lipca 2017

W Parlamencie trwają prace nad wprowadzeniem nowej opłaty paliwowej, która ma podnieść cenę benzyny o około 25 groszy za 1 litr. Uzyskane w ten sposób fundusze mają być wydane na remont dróg lokalnych. 

Leśną drogą? Czy też w „ruchu lądowym?

Leśną drogą? Czy też w „ruchu lądowym?

11 lipca 2017

Wakacje, odpoczywamy także w lesie. Pamiętajmy, iż jadąc samochodem leśną drogą, dostępną dla użytkowników ruchu, w stanie nietrzeźwości także możemy zostać skazani jak za popełnienie przestępstwa. Tak orzekł Sąd Najwyższy w swoim postępowaniu sygn. III KK 472/16. 

Nowe ws. certyfikacji kompetencji zawodowych

Nowe ws. certyfikacji kompetencji zawodowych

10 lipca 2017

W Dzienniku Ustaw opublikowanym w dniu 7 lipca pr. pod poz. 1352 pomieszczono rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu.