Ekspert wyjaśnia

Gdy egzaminator przerwie egzamin

13 maja 2007

Pytanie: W jakiej sytuacji egzamin może zostać przerwany przez egzaminatora?

Odpowiedź: Dzieje się tak w momencie, gdy osoba zdająca spowodowała bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istnieje 16 takich przypadków m. in. nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu, znajdującemu się na oznakowanym przejściu, niestosowanie się do sygnałów świetlnych, nie ustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu, wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

Odpowiedzi udzielił: Jan Kida, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie