Legislacja
Korzystaj z tekstów jednolitych i ujednolicanych

Korzystaj z tekstów jednolitych i ujednolicanych

28 października 2020

Tekst jednolity (skr. – t.j.) – taki tekst ma na celu ułatwienie posługiwania się danym aktem prawnym, w sytuacji, gdy był on często nowelizowany lub gdy dokonano w nim wielu zmian. T.j. to tekst aktu prawnego uwzględniający wszelkie zmiany, jakie w nim zaszły od chwili ogłoszenia, albo od chwili ogłoszenia poprzedniego tekstu jednolitego.

Prawo jazdy Polaków przebywających za granicą

Prawo jazdy Polaków przebywających za granicą

27 października 2020

Do ministra infrastruktury skierowana została interpelacja grupy posłów w sprawie wydawania praw jazdy obywatelom polskim przebywającym za granicą.

Złamałeś obostrzenia!? Zwrócisz dotację!?

Złamałeś obostrzenia!? Zwrócisz dotację!?

26 października 2020

Dziś Senat RP pochyli się nad tzw. ustawami covidowymi. I oto kilka informacji o pomieszczonym tam zapisie dotyczącym kolejnej sankcji za brak maseczki, za brak przestrzegania przepisów mówiących o zasadach bezpieczeństwa. 

Komisyjny projekt ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Komisyjny projekt ustawy – Prawo o ruchu drogowym

24 października 2020

W Sejmie RP do rozpatrzenia przez Komisję Infrastruktury oczekuje komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Skuteczny mandat za brak maseczki. Zalecenie zasady DDMA+W

Skuteczny mandat za brak maseczki. Zalecenie zasady DDMA+W

24 października 2020

Parlamentarzyści pracują nad tzw. ustawą covidową. W poniedziałek pochylą się nad nią senatorowie i już we wtorek ponownie posłowie. Tymczasem od dziś obowiązują kolejne zmiany zasad bezpieczeństwa. Premier apeluje o zachowanie zasady DDMA+W. O dbałość o miejsca pracy i bezpieczeństwo rodzin. – Dochodzi do łamania reguł, będziemy na nie reagować – zapowiada.

Kolejny projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Kolejny projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym

22 października 2020

Na stronach RCL pojawił się przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany zostały przygotowane w związku z unijną dyrektywą 2014/45/UE.  

Wtargnięcie na drogę

Wtargnięcie na drogę

21 października 2020

Poseł Artur Szałabawka postuluje podjęcie dodatkowych działań mających na celu zdyscyplinowanie pieszych uczestników ruchu drogowego. – Bycie pieszym nie zwalnia z odpowiedzialności za siebie i innych – konkluduje swoje pytanie do ministra.

Dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg

Dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg

20 października 2020

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na obiektach inżynierskich montowane są, wyższe od zwykłych, bariery zabezpieczające przed zjechaniem pojazdu poza krawędź obiektu oraz przed upadkiem człowieka z wysokości. Idziemy o krok dalej i zabezpieczamy przestrzeń między obiektami mostowymi, po których przebiegają jezdnie jednej trasy. Pierwsze siatki zabezpieczające już zamontowano – informuje GDDKiA.

Przyciski na przejściach dla pieszych

Przyciski na przejściach dla pieszych

20 października 2020

Przyciski na przejściach dla pieszych i ich skutki dla bezpieczeństwa ruchu drogowego stały się przedmiotem interpelacji poselskiej Hanny Gill-Piątek i Franciszka Starczewskiego zaadresowanej do ministra infrastruktury.

Ustawa przeciwko łamaniu covidowych zakazów

Ustawa przeciwko łamaniu covidowych zakazów

20 października 2020

W dniu dzisiejszym rozpoczęte zostanie procedowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nazwijmy ją „maseczkową”. Jest to kolejny projekt, kolejnej grupy posłów, przypomnijmy projekt poselski pozwala na przyspieszenie procedur związanych z uchwaleniem ustawy.

Dalsze nakazy i zakazy (obowiązują od 17.). W aucie bez maseczki

Dalsze nakazy i zakazy (obowiązują od 17.). W aucie bez maseczki

19 października 2020

Od 17. października br. obowiązują zmienione regulacje wydane wobec dynamicznie zmieniających się tragicznych statystyk zakażonych koronawirusem. W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 1829).

Zmiany w rozporządzeniach dot. rejestracji pojazdów

Zmiany w rozporządzeniach dot. rejestracji pojazdów

16 października 2020

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające przepisy w zakresie zagadnień związanych z rejestracją pojazdów. Zaplanowane akty mają obowiązywać z dniem 4 grudnia br.

Projekt ustawowej regulacji obowiązku zakrywania nosa i ust

Projekt ustawowej regulacji obowiązku zakrywania nosa i ust

14 października 2020

W dniu wczorajszym grupa posłów złożyła w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Akt dotyczy ustawowego uregulowania dotyczącego obowiązku wprowadzenia, w drodze rozporządzenia, obowiązku zakrywania przy pomocy maski, maseczki albo kasku ochronnego ust i nosa.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych

12 października 2020

Na drogach publicznych w Polsce możliwy będzie ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton – bez konieczności uzyskiwania zezwoleń. Ruch ten będzie jednak mógł być ograniczony przez zarządcę drogi lub samorządy. Rozwiązanie to stanowi wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 marca 2019 r. i zapewnia zgodność krajowych przepisów z unijnym prawem. 

Maseczki normą współżycia społecznego!

Maseczki normą współżycia społecznego!

9 października 2020

Od jutra zapowiedziano kolejne obostrzenia we wciąż trwającym czasie pandemii. Przedstawione propozycje mają na celu skuteczną egzekucję obostrzeń sanitarno-epidemicznych obowiązujących w tym trudnym czasie. - Staramy się przekonywać o tym, z jakim niebezpieczeństwem mamy do czynienia, jak ważne jest stosowanie środków prewencyjnych: zachowanie dystansu, noszenie maseczki, jak ogromne znaczenie ma przestrzeganie obostrzeń, które są systematycznie wprowadzane - wskazywał Adam Niedzielski. 

Przejazdy i przejścia kolejowo-drogowe zlokalizowane na wewnętrznych drogach gmin czyli te kat. F

Przejazdy i przejścia kolejowo-drogowe zlokalizowane na wewnętrznych drogach gmin czyli te kat. F

8 października 2020

- Problem likwidacji przejazdów i przejść kolejowo-drogowych zlokalizowanych na wewnętrznych drogach gmin to problem, z którym od kilku lat zmagają się przede wszystkim rolnicy na terenie całej Polski. Właściciele gruntów, których dotyczy powyższy problem, szukają pomocy w lokalnych samorządach, izbach rolniczych, jak również biurach poselskich – czytamy w interpelacji nr 11231 zaadresowanej do Ministerstwa Infrastruktury. Znamy stanowisko resortu.

Kolejny projekt... oczekujący

Kolejny projekt... oczekujący

7 października 2020

Posłanka Joanna Mucha już dwukrotnie wystosowała interpelację w sprawie kursów doszkalających dla kierowców posiadających prawo jazdy. W odpowiedzi na pierwszą z nich resort odpowiedział, iż podejmie regulacje prawne przy okazji najbliższej nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Nie stało się tak. Minęły trzy lata i po raz drugi J. Micha pytała czy może zostały podjęte działania w celu zmiany przepisów? Co na to resort?

Hulajnogi są wszędzie! A gdzie ustawa? Wiemy!

Hulajnogi są wszędzie! A gdzie ustawa? Wiemy!

7 października 2020

O przedłużających się pracach nad projektem ustawy regulującej zasady korzystania z elektrycznych hulajnóg i urządzeń transportu osobistego, pracach które jak się dowiadujemy utknęły i przeciągają się w czasie. Wyjaśnienie w tej sprawie złożył sekretarz stanu w resorcie infrastruktury – Rafał Weber.

RPO: kierowca nie został pouczony/poinformowany

RPO: kierowca nie został pouczony/poinformowany

6 października 2020

Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował kolejną kasację do Sądu Najwyższego, wystąpił w imieniu obywatela, skazanego za prowadzenie samochodu mimo odebrania mu prawa jazdy. Rzecznik wnosi o zwrot sprawy Sądowi Rejonowemu, który powinien ją rozpatrzeć nie w trybie nakazowym, ale na zasadach ogólnych, czyli na rozprawie z udziałem podsądnego.

Starosta nie chce ponosić kosztów ubezpieczenia pojazdu usuniętego z drogi

Starosta nie chce ponosić kosztów ubezpieczenia pojazdu usuniętego z drogi

6 października 2020

W Sejmie RP zarejestrowano - wniesiony przez Komisję do Spraw Petycji - komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Dotyczy on umożliwienia wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy, co należy do zadań własnych powiatu, w sytuacji gdy pojazd nie jest odbierany przez właściciela albo gdy nie jest możliwe ustalenie właściciela pojazdu.