Legislacja
Czy sądy będą mogły, a nie będą musiały?

Czy sądy będą mogły, a nie będą musiały?

23 lipca 2024

W dniu dzisiejszym Rada Ministrów rozpatrzy Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (UD34). Projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości (UD34). Czy zniesiony zostanie obowiązek orzekania przepadku aut?

Obowiązuje z dniem dzisiejszym

Obowiązuje z dniem dzisiejszym

22 lipca 2024

Z dniem dzisiejszym obowiązuje - opublikowane 19 lipca 2024 r. - Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (2020.2151), które na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (2023.1394) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Jest unijne rozporządzenie o sztucznej inteligencji

Jest unijne rozporządzenie o sztucznej inteligencji

19 lipca 2024

12 lipca br. Rozporządzenie o sztucznej inteligencji (AI Act) zostało opublikowane w dzienniku urzędowym Komisji Europejskiej. Ten kluczowy dokument określa ramy regulacyjne dla rozwoju, wdrażania i użytkowania sztucznej inteligencji na terenie Unii Europejskiej. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje już nad projektem ustawy, która pozwoli na stosowanie AI Act w Polsce - informuje resort.

Wydłużony termin ważności dowodów rejestracyjnych służb

Wydłużony termin ważności dowodów rejestracyjnych służb

19 lipca 2024

Rząd opowiedział się za wydłużeniem terminów ważności dowodów rejestracyjnych służb.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w związku z ruchem pojazdów

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w związku z ruchem pojazdów

18 lipca 2024

Rada Ministrów w miniony wtorek (16.07.2024 r.) rozpatrywała przygotowany przez ministra finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Głośna muzyka w aucie

Głośna muzyka w aucie

8 lipca 2024

Do ministra spraw wewnętrznych i administracji zgłoszona została interpelacja poselska w sprawie możliwości zmiany przepisów prawa w odniesieniu do słuchania głośniej muzyki podczas prowadzenia samochodu, co może stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruch drogowego z powodu rozproszenia kierowcy. Czy będzie kara? Przywołano przypadki, w których nie udzielono pierwszeństwa przejazdu pojazdom uprzywilejowanym, przez co doszło do wypadków.

Od wczoraj obowiązkowa czarna skrzynka

Od wczoraj obowiązkowa czarna skrzynka

8 lipca 2024

Od lipca wszystkie nowe samochody w Unii Europejskiej będą musiały być wyposażone w rejestratory danych zdarzeń (EDR), znane również jako „czarne skrzynki”. Urządzenia te mają na celu rejestrację parametrów jazdy i okoliczności wypadków, co może pomóc w ustaleniu ich przyczyn i przebiegu.

Parkowanie pojazdów na trawniku

Parkowanie pojazdów na trawniku

5 lipca 2024

Grupa posłów Sejmu RP - Klaudia Jachira, Paulina Matysiak i Franciszek Sterczewski - zgłosiła do ministra infrastruktury interpelację w sprawie braku regulacji związanych z parkowaniem pojazdów na zieleni. To ważna i od lat podejmowana kwestia, szczególnie widoczna w miastach, gdzie następuje degradacja służących przecież nam wszystkim terenów zielonych. Stąd pytanie czy i kiedy planowane jest uregulowanie przepisów ustawowych, i także zmiana taryfikatora mandatów.

Czy potrzebna inicjatywa ustawodawcza dla ujednolicenia opłat i wynagrodzeń?!

Czy potrzebna inicjatywa ustawodawcza dla ujednolicenia opłat i wynagrodzeń?!

5 lipca 2024

Z dniem 1 lipca br. resort infrastruktury udostępnił tekst Petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę art. 56a ustawy o kierujących pojazdami oraz art. 121a ustawy prawo o ruchu drogowym w taki sposób, aby ujednolicić opłaty za egzamin oraz wynagrodzenia egzaminatorów i dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Czy inicjatywa zostanie podjęta?

Minister zmienił termin na 31.12.2025. Rozporządzenie właśnie opublikowane

Minister zmienił termin na 31.12.2025. Rozporządzenie właśnie opublikowane

4 lipca 2024

I wreszcie jest tak oczekiwana data obowiązku dotyczącego pojazdów szkoleniowych w kategorii C+E. Ważna dla przedsiębiorców, dla szkoleniowców i dla egzaminatorów. Już nie 31 grudnia 2024, a 31 grudnia 2025 - jak to opublikowano właśnie w stosownym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Regulacja oczywiście dotyczy możliwości użytkowania pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kat. C+E, składających się z samochodu ciężarowego i przyczepy.

Czasowa rejestracja samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych

Czasowa rejestracja samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych

3 lipca 2024

RCL opublikowało tekst projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Celem projektu jest określenie czynności jakie starosta będzie wykonywał rozpatrując wniosek o czasową rejestrację samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych. Ponadto dostosowuje on nowelizowane rozporządzenie do wymagań wynikających z przepisów do ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia.

W sprawie kierowców przewożących towary niebezpieczne

W sprawie kierowców przewożących towary niebezpieczne

3 lipca 2024

W Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 964 opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Nowelizacja weszła w życie w dniu wczorajszym. Z przywołanej publikacji następuje uchylenie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Od 1 lipca nie wzrosną opłaty za badania techniczne

Od 1 lipca nie wzrosną opłaty za badania techniczne

28 czerwca 2024

W mediach pojawiły się informacje, o wzroście - z dniem 1 lipca br. - stawek za badania techniczne pojazdów. Ministerstwo Infrastruktury dementuje doniesienia w pełnym zakresie. Pisze, iż podwyżek nie będzie, co więcej - prace legislacyjne nad zmianą tych przepisów nie zostały zainicjowane.

Uszczelnienie sankcji

Uszczelnienie sankcji

25 czerwca 2024

Jak komunikuje Ministerstwo Infrastruktury Rada UE przyjęła 24 czerwca 2024 r. 14. pakiet sankcji UE wobec Rosji zawierający szereg usprawnień w zakresie zapobiegania obchodzeniu sankcji. Dzięki aktywnym działaniom Ministerstwa Infrastruktury oraz w wyniku dialogu strony polskiej z Komisją Europejską w nowym pakiecie znalazł odzwierciedlenie polski postulat w obszarze transportu drogowego.

Dowód rejestracyjny do 1.10.2025 r. po staremu

Dowód rejestracyjny do 1.10.2025 r. po staremu

25 czerwca 2024

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało i przekazało do publikacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projekt nowelizacji ustawy o dokumentach publicznych, w którym zaproponowało wydłużenie - do 1 października 2025 r. - terminu działania użytkowanego systemu wydawania dowodów rejestracyjnych.

Trzeba doprecyzować zasady ruchu rowerem trójkołowym

Trzeba doprecyzować zasady ruchu rowerem trójkołowym

20 czerwca 2024

Sejm RP. Interpelacja nr 2841 w sprawie przepisów dotyczących poruszania się rowerami trójkołowymi. Przepisy należy doprecyzować pisze poseł Franciszek Sterczewski.

Chodnik – parkowanie pojazdów, a swobodne poruszanie się pieszych

Chodnik – parkowanie pojazdów, a swobodne poruszanie się pieszych

20 czerwca 2024

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął interwencję w kwestii parkowania aut na chodnikach, a co za tym idzie utrudnień poruszania się tam pieszych. 

Chcą wyższych mandatów za nieprawidłowe parkowanie pojazdów

Chcą wyższych mandatów za nieprawidłowe parkowanie pojazdów

17 czerwca 2024

I po raz kolejny kwestia potrzeby zmian obowiązującego taryfikatora mandatów. Tym razem posłowie, Klaudia Jachira, Paulina Matysiak i Franciszek Sterczewski skierowali do ministra spraw wewnętrznych i administracji interpelację [kliknij] w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wykroczenia związane z parkowaniem. Domagają się podniesienia wysokości kar za nieprawidłowe parkowanie pojazdów, wskazując iż wiele nie zmieniło się od ponad 20. lat.

Usuwanie pojazdów, które zagrażają bezpieczeństwu czy porządkowi ruchu drogowego - zmiany

Usuwanie pojazdów, które zagrażają bezpieczeństwu czy porządkowi ruchu drogowego - zmiany

13 czerwca 2024

RCL opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej. Projekt wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego: Sygnatura orzeczenia: Sygnatura akt K 6/17. Trwają uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne.

Materiał dowodowy na usb

Materiał dowodowy na usb

12 czerwca 2024

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra sprawiedliwości o rozważenie zainicjowania działań legislacyjnych, aby upoważnić sądy do przyjmowania jako dowodów w sprawie, plików cyfrowych (audio, video, foto) przekazywanych za pomocą urządzeń usb, mail czy transferem na serwer strony internetowej sądu - przy wprowadzeniu jednolitych standardów weryfikacji autentyczności, integralności i rozliczalności nagrań przekazywanych przez strony jako kopie. Chodzi o to, by ten sposób przesądzić albo o braku konieczności zasięgania opinii biegłego co do autentyczności, integralności i rozliczalności takich plików, albo też o takiej każdorazowej konieczności - co uwzględnia konstytucyjne standardy.