Legislacja
Przywrócenie cofniętego uprawnienia i obowiązujące procedury

Przywrócenie cofniętego uprawnienia i obowiązujące procedury

19 stycznia 2018

W sprawie prawidłowości zatrzymania prawa jazdy na podstawie prawomocnego wyroku sądu w kontekście decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami - występując w imieniu ministra infrastruktury i budownictwa - wypowiedział się Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w resorcie. 

Koniec z sumowaniem punktów

Koniec z sumowaniem punktów

18 stycznia 2018

Od czerwca piraci drogowi nie będą otrzymywać więcej niż 10 punktów za wykroczenia z tej samej "kategorii". 

Zamieszanie z PL-ką

Zamieszanie z PL-ką

16 stycznia 2018

Z dniem 1 stycznia 2018 r. w życie weszło rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (2017.2355). 

Elektromobilność: ustawa uchwalona

Elektromobilność: ustawa uchwalona

12 stycznia 2018

Podczas 56. posiedzenia Sejmu posłowie - 235 głosami za, 165 przeciw i przy 18 wstrzymujących się – uchwalili ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

Policjant nie będzie musiał

Policjant nie będzie musiał

11 stycznia 2018

W Sejmie rozpoczęto procedowanie senackiego projektu ustawy zmieniającej ustawę - Prawo o ruchu drogowym.

Elektromobilność - pierwsze czytanie ustawy wczoraj, drugie dzisiaj

Elektromobilność - pierwsze czytanie ustawy wczoraj, drugie dzisiaj

10 stycznia 2018

W dniu 9 stycznia, w trakcie 55. posiedzenia Sejmu RP, w drugim punkcie jego porządku odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (druk nr 2147). 

Brak w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

Brak w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

9 stycznia 2018

W sprawie braku w ustawie - Prawo o ruchu drogowym zdefiniowania rodzaju badania technicznego pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy oraz nadania nowej cechy identyfikacyjnej na pojeździe i wykonania tabliczki znamionowej zastępczej.

Pobór opłat na autostradach w ręku ITD

Pobór opłat na autostradach w ręku ITD

5 stycznia 2018

Konferencja prasowa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, 4 stycznia 2018 r.

Odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę przypisana jest do osoby, nie do pojazdu - wskazuje minister

Odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę przypisana jest do osoby, nie do pojazdu - wskazuje minister

2 stycznia 2018

Posłowie Jerzy Gosiewski i Adam Ołdakowski interpelowali do ministra finansów w sprawie zmiany w ubezpieczeniu OC dla kierowców posiadających więcej niż jeden pojazd (interpelacja nr 17900). 

Projekt ustawy o elektromobilności w porządku obrad Rady Ministrów

Projekt ustawy o elektromobilności w porządku obrad Rady Ministrów

28 grudnia 2017

W dniu dzisiejszym (28.12.2017) Rada Ministrów ma zająć się m.inn. projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych - tak przewiduje porządek obrad posiedzenia. 

Profesjonalna rejestracja - już tylko publikacja

Profesjonalna rejestracja - już tylko publikacja

27 grudnia 2017

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. 

Dofinansowanie zbierania „wraków” (1000 i 500 pln za każdy)

Dofinansowanie zbierania „wraków” (1000 i 500 pln za każdy)

22 grudnia 2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 stycznia 2018 r. rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Kary za odpoczynek w kabinie zalegalizowane

Kary za odpoczynek w kabinie zalegalizowane

21 grudnia 2017

20 grudnia Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie Vaditrans BVBA v Belgia (C 102/16) w którym podtrzymał stanowisko, iż pracownicy-kierowcy nie mogą odbywać regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie.

Nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznakowania pojazdów

Nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznakowania pojazdów

20 grudnia 2017

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (2017.2355). 

Wypowiedzenia umowy OC przez sprzedającego resort nie planuje

Wypowiedzenia umowy OC przez sprzedającego resort nie planuje

18 grudnia 2017

Poseł Józef Lassota zgłosił swoją kolejna interpelację, tym razem do ministra finansów (interpelacja nr 17037) w sprawie zmiany zapisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, tak aby sprzedający, a nie kupujący mógł wypowiedzieć swoją umowę OC. 

Konstytucyjność kosztów wymiany prawa jazdy

Konstytucyjność kosztów wymiany prawa jazdy

15 grudnia 2017

Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z dnia 14 grudnia br. jednogłośnie orzekł, iż kierowca nie powinien być obciążany kosztami wymiany prawa jazdy z powodów niezależnych od niego, a decyzji władz samorządowych. 

Drogi z klauzulą tajności

Drogi z klauzulą tajności

14 grudnia 2017

Jak informowaliśmy, w Sejmie przegłosowano dwie ustawy zmieniające ustawę o drogach publicznych. Jedna z nich to przepis umożliwiający MON finansowanie inwestycji i remontów dróg publicznych o znaczeniu obronnym. 

Nowy, choć ten sam, zakres działania MIB

Nowy, choć ten sam, zakres działania MIB

13 grudnia 2017

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 grudnia br. opublikowano pakiet rozporządzeń w sprawie zakresów działania poszczególnych resortów.

Zwiększenia uprawnień dla posiadaczy prawa jazdy kat. B nie będzie

Zwiększenia uprawnień dla posiadaczy prawa jazdy kat. B nie będzie

13 grudnia 2017

Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa pisze: minister Infrastruktury nie zamierza prowadzić prac nad zmianą przepisów dotyczących zwiększenia uprawnień kierowców w zakresie kat. B.

Prawo jazdy bez adresu zamieszkania?

Prawo jazdy bez adresu zamieszkania?

12 grudnia 2017

Grupa posłów w interpelacji nr 15910 pytała ministra o możliwość zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.