Legislacja
Opublikowano rozporządzenie ws. minimalnych: wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej w 2021 r.

Opublikowano rozporządzenie ws. minimalnych: wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej w 2021 r.

17 września 2020

Od 1 stycznia 2021 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę to 2800 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa – 18,30 zł. Rozporządzenie już jest opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury: Będą nowe znaki drogowe

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury: Będą nowe znaki drogowe

17 września 2020

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – informuje resort.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2021

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2021

16 września 2020

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Uzupełnienia w warunkach technicznych znaków drogowych

Uzupełnienia w warunkach technicznych znaków drogowych

15 września 2020

Do konsultacji publicznych przesłany został projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach. Resort zidentyfikował braki w obowiązującym akcie i kolejnym aktem prawnym je uzupełnia.

Nowe i uporządkowane znaki drogowe

Nowe i uporządkowane znaki drogowe

15 września 2020

Rządowe Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (2019.2310). Autorzy aktu proponują uzupełnienia i doprecyzowanie dotychczasowych przepisów poprzez wprowadzenie m.inn. poprzez wprowadzenie nowych znaków drogowych.

UTO: - Wiosną 2021 powinniśmy mieć te przepisy!

UTO: - Wiosną 2021 powinniśmy mieć te przepisy!

14 września 2020

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaproszony do udziału w programie „Money. To się liczy” mówił o infrastrukturze drogowej, o nowych inwestycjach. Odpowiedział także na pytanie dziennikarza dotyczące regulacji ws. hulajnóg elektrycznych. Jak się dowiadujemy resort przewiduje, iż nowe przepisy będą obowiązywały od początku 2021 r. Propozycje regulacji dotyczące tzw. urządzeń transportu osobistego mają być poddane kolejnym konsultacjom.

Minister mówi: hulajnogi tylko na jezdni

Minister mówi: hulajnogi tylko na jezdni

11 września 2020

Użytkownicy elektrycznych hulajnóg zmuszeni zostaną do korzystania tylko i wyłącznie z dróg – informował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk uczestników Forum Ekonomicznego w Karpaczu – donosi portal BRD24.pl. Zaskoczenie ogromne.

Projekty zmian w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych – projektowanego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Projekty zmian w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych – projektowanego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

11 września 2020

Do Sejmu oraz Rady Ministrów trafiły projekty ustaw zmieniające ustawę o Funduszu dróg Samorządowych. Jak uzasadniają autorzy zmian – są to regulacje w związku z dynamicznie rozwijającym się transportem drogowym i zwiększającym się natężeniem ruchu drogowego w Polsce. Do Funduszu ma trafić dodatkowe dofinansowanie, procedury rozdziału środków mają być łatwiejsze i wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Resort infrastruktury w sprawie stosowania barier ochronnych

Resort infrastruktury w sprawie stosowania barier ochronnych

9 września 2020

Resort infrastruktury zaprezentował wnioski i wyjaśnienia w sprawie montowania barier ochronnych i bezpieczeństwa na drogach. Temat zyskał na popularności po wypadku autobusu z pasażerami w Warszawie. Wówczas rozwinęła się dyskusja, czy bariery posiadały dostateczny poziom powstrzymywania uderzającego w nią pojazdu. 

Ministerstwo Infrastruktury. Ułatwienia i oszczędności

Ministerstwo Infrastruktury. Ułatwienia i oszczędności

8 września 2020

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów. Rządowy projekt przedłożony przez Ministra Infrastruktury powstał we współpracy z Ministrem Cyfryzacji, jako tzw. pakiet deregulacyjny.

W sprawie kosztów uprzątnięcia drogi po zdarzeniu drogowym

W sprawie kosztów uprzątnięcia drogi po zdarzeniu drogowym

7 września 2020

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie pod przewodnictwem s.o. Beaty Matysiak wydał wyrok w wciąż powracającej sprawie kosztów uprzątnięcia drogi po kolizji. Wątpliwość dotyczyła odpowiedzialnego: zarządcy drogi czy ubezpieczyciela sprawcy kolizji.

Funkcjonariusz wpisze do CEPiK

Funkcjonariusz wpisze do CEPiK

7 września 2020

ogłoszony został Komunikat Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających weryfikację danych o kierującym pojazdem w centralnej ewidencji kierowców i wprowadzanie do centralnej ewidencji kierowców informacji o zatrzymaniu wydanego w kraju prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz o ich zwrocie (Dz.U. 2020 r., poz. 1533).

Zmiany w 11. ustawach

Zmiany w 11. ustawach

4 września 2020

W dniu wczorajszym - 3. września 2020 r. – w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1517 opublikowana została ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2020.1517). I tak zakończony został kilkuletni proces prac nad regulacjami nazywanymi tzw. pakietem deregulacyjnym. Oczywiście właśnie opublikowana ustawa jest jego fragmentem.

Ostatnie trzy miesiące z prawem jazdy w kieszeni – komunikat Ministerstwa Cyfryzacji

Ostatnie trzy miesiące z prawem jazdy w kieszeni – komunikat Ministerstwa Cyfryzacji

4 września 2020

W tym roku Mikołajki będą dzień wcześniej (przynajmniej dla kierowców)! Od 5 grudnia nie będziemy musieli wozić ze sobą prawa jazdy, będziemy mogli je mieć w telefonie. Minister cyfryzacji Marek Zagórski podpisał dziś [3. września 2020 r. – przyp. red.] dokument, dzięki któremu staje się to możliwe.

Czy szlabany na autostradach zostaną zlikwidowane?

Czy szlabany na autostradach zostaną zlikwidowane?

2 września 2020

Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem nowego sposobu poboru opłat za przejazd autostradami. Bardzo prawdopodobne, iż zlikwidowane zostaną szlabany. Tymczasem unieważniono przetarg na videotolling. Poniżej komunikat resortu.

Od 1. września homologacje pojazdów po nowemu

Od 1. września homologacje pojazdów po nowemu

31 sierpnia 2020

Wprowadzenie surowszych wymagań w stosunku do rynku samochodowego i przyczep oraz indywidualne dopuszczenie pojazdów specjalnych do ruchu przewidują nowe europejskie przepisy, które zaczną obowiązywać z początkiem września 2020 roku.

Nowe regulacje w sprawie warunków pracy kierowców i motorniczych

Nowe regulacje w sprawie warunków pracy kierowców i motorniczych

28 sierpnia 2020

Opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej. Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej w zakresie: eksploatacji liniowej; obsługi i naprawy tramwajów, trolejbusów i autobusów; przy budowie, konserwacji i naprawach sieci trakcyjnej, torów tramwajowych i innych urządzeń; kierowców i motorniczych pojazdów komunikacji miejskiej.

Już tylko publikacja

Już tylko publikacja

28 sierpnia 2020

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta prezydent podpisał nowelizację ustawy – Prawo o ruchu drogowym. To akt stanowiący element tzw. pakietu deregulacyjnego. Już tylko publikacja w Dzienniku Ustaw dzieli nas przed wejściem w życie przepisów niosących wiele ułatwień dla kierowców i posiadaczy aut. Ustawa wejdzie w życie po upływie 3. miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkami. 

Kolejny projekt nowelizacji w sprawie pieszych

Kolejny projekt nowelizacji w sprawie pieszych

27 sierpnia 2020

Kancelaria Sejmu RP zarejestrowała zgłoszony 26. sierpnia br. poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy grupa posłów upoważniła posłankę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. To już trzeci obok przygotowywanego projektu rządowego – w fazie końcowej uzgodnień międzyresortowych - oraz projektu poselskiego, zgłoszonego jeszcze 24. listopada 2019 r. 

Minister cyfryzacji uzupełnia katalog CEP

Minister cyfryzacji uzupełnia katalog CEP

26 sierpnia 2020

Minister cyfryzacji przygotował i finalizuje prace nad nowelą rozporządzenia w sprawie informacji gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Dokładniej - baza ma zostać poszerzona o trzy nowe informacje.