Ekspert wyjaśnia

Jedziesz za granicę – skompletuj dokumenty

10 czerwca 2007

Pytanie: Przygotowujemy wyprawę samochodem za granicę - jakie dokumenty podróży należy skompletować?

Odpowiedź: DOKUMENTY PODRÓŻY:

1. Dokumenty osobiste: a) paszport, którego okres ważności musi być o 3 miesiące dłuższy od deklarowanego okresu pobytu. W ruchu turystycznym paszport uprawnia do pobytu za granicą na okres do 90 dni. b) dowód osobisty - zamiast paszportu, jeśli jedziesz tylko do krajów Unii, zarówno starego jak i nowego typu ważny maksymalnie do 31 grudnia 2007 r. (w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych wartom upewnić się czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości). Pamiętaj, że poza krajami UE, konieczny jest paszport. Małoletni. Mogą przekraczać granice państw jedynie na podstawie własnego paszportu, wpisu do paszportu rodzica, z którym przekraczają granice lub własnego dowodu osobistego (dowód osobisty dla dziecka poniżej 13. roku życia może być wydany na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ). Wiza. Obywatele polscy mogą od 1 maja 2004 r. swobodnie poruszać się po terytorium krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii (kraje UE oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein). Podróżujący w celach turystycznych, przy pobycie do 90 dni, nie mają obowiązku posiadania wizy. Ale przy wyjazdach do Białorusi, Rosji i Turcji wiza jest konieczna. Wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej zostały zniesione na drogowych przejściach granicznych w państwach wchodzących w skład Unii kontrole paszportowe i celne. Jednakże zdarzają się sporadyczne kontrole samochodów spoza Unii, w tym przede wszystkim państw wschodniej Europy, w tym także i z Polski. Należy się też liczyć z możliwością kontroli paszportowej przez policję w każdym miejscu na terenie każdego kraju.

2. Dokumenty pojazdu. Krajowe prawo jazdy. Obowiązuje zarówno stary jak i nowy wzór, jest honorowane we wszystkich krajach Europy, jeśli zachowuje ważność do daty określonej w dokumencie. Wyjątek stanowi Albania, która honoruje tylko Międzynarodowe Prawo Jazdy. Aktualne informacje o trybie wydawania Międzynarodowego Prawa Jazdy prowadzą wyłącznie lokalne Wydziały Komunikacji. Przepisy dla podróżujących samochodem z przyczepą. Zgodnie z Konwencją Wiedeńską o ruchu drogowym (1968) i Dyrektywą UE 91/439 (1991) a także wzorowanym na wymienionych dokumentach polskim kodeksem drogowym prawo jazdy kat. B uprawnia do prowadzenia pojazdu do 3500 kg lub zespołu pojazdów (pojazd ciągnący + przyczepa do 750 kg, których łączna nie przekracza 3.500 kg. Pamiętajmy! Nie wszystkie kraje europejskie stosują niniejsze przepisy i wymagają prawa jazdy kat. B+E. Dowód rejestracyjny. Dokumentem obowiązującym w ruchu krajowym i zagranicznym pojazdu jest dowód rejestracyjny. Nie zalecamy wyjazdu zagranicę z dowodem tymczasowym tzw. miękkim, gdyż możemy się spotkać z niepotrzebnymi utrudnieniami ze strony służb w innych krajach (znany jest im jedynie wzór europejski dokumentu). Dowód rejestracyjny musi posiadać aktualny wpis badania technicznego. Podróżowanie pożyczonym samochodem. W przypadku podróży pożyczonym od osoby trzeciej lub instytucji pojazdem i/lub przyczepą warto pamiętać o zabraniu ze sobą Pełnomocnictwa na jego/ich używanie zagranicą.