Ekspert wyjaśnia

Kobieta w ciąży w pasach bezpieczeństwa?

31 grudnia 2006

Pytanie: Czy według przepisów kodeksu drogowego kobieta w ciąży jest zmuszona do zakładania pasów bezpieczeństwa?

Odpowiedź: Według Art. 39 pkt. 2 podpunkt 2 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym - Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy kobiety o widocznej ciąży.

Słowa kluczowe pasy bezpieczeństwa