Ekspert wyjaśnia

Licencja na transport drogowy

26 grudnia 2005

Pytanie: Czy przedsiębiorca posiadający licencję przewozową na transport drogowy przez cały czas świadczenie tych usług może być zobowiązany do informowania organu, który wydała mu taki dokument, o tym np., że posiada odpowiednią kondycję finansową i dysponuje odpowiednimi pojazdami?

Odpowiedź: Tak, organ, który udzielił licencji lub zezwolenia może nałożyć na przewoźnika obowiązek przedstawienia właściwego dokumentu.