Ekspert wyjaśnia

Naliczanie diet i ryczałtu za podróż

12 lutego 2006

Pytanie: Jak naliczać diety za wyjazd służbowy pracownika?

Odpowiedź: Należność z tytułu diet nalicza się za czas od rozpoczęcia podróży służbowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania. Jeśli delegacja trwała od 8 do 12 godzin, pracownikowi przysługuje połowa diety, jeśli ponad 12 godzin ? pełna kwota diety. Ekwiwalent nie przysługuje, jeśli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie. Diety nie podlegają opodatkowaniu i składkom na ubezpieczenie społeczne.

Jeśli obowiązki pracownika polegają na częstych wyjazdach poza przydzielony mu region, pracodawca za jego zgodą może ustalić miesięczny ryczałt obejmujący ogólną kwotę należności za określoną liczbę dni podróży w miesiącu.

Słowa kluczowe delegacje diety