Ekspert wyjaśnia

Obowiązywanie znaku B-35 lub B-36

29 marca 2009

Pytanie: Znak zakazu B-35 w połączeniu z tabliczką T-20. Wspomniany znak obowiązuje na drodze a więc na jezdni, poboczu, chodniku. T-20 oznacza natomiast długość odcinka JEZDNI, na którym znak obowiązuje. Jak należy interpretować ten układ?

Odpowiedź:Przepisy dotyczące znakowania dróg nie przewidują stosowania tabliczki T-20 do znaków zakazu zatrzymywania lub postoju pojazdów, gdyż informacja na jak długim odcinku drogi znak B-35 lub B-36 obowiązuje jest praktyczne zbędna. W razie potrzeby zakres obowiązywania tych znaków jest wskazywany tabliczkami T-25a, b, c.

Odpowiedzi udzielił: Zbigniew Drexler, autor podręczników do nauki jazdy