Ekspert wyjaśnia

Omijanie autobusu

6 czerwca 2010

Pytanie: Czy mogę ominąć autobus, który zatrzymał się na jezdni na przystanku autobusowym, jeżeli podczas omijania musiałbym przekroczyć podwójną linię ciągłą?

Odpowiedź:Znak drogowy poziomy P-4 “linia podwójna ciągła” rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią (§ 86 ust. 5 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393). Zgodnie z tym przepisem zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek manewrów na drodze, które wiązałyby się z koniecznością najechania lub przejechania przez tę linię. Z postawionego pytania wynika, że przystanek nie jest wyposażony w zatoczkę i zatrzymanie autobusu następuje na jezdni. W takim wypadku nie dopuszcza się omijania autobusu, jeżeli wymaga to najechania na znak poziomy “linia podwójna ciągła”.