Ekspert wyjaśnia

Prawidłowo po rondzie

13 kwietnia 2008

Pytanie:Jak prawidłowo poruszać się po rondzie?

Odpowiedź:Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym zależy od jego oznakowania. Jeśli przed wjazdem na tego typu skrzyżowanie znajdują się jedynie niebieskie znaki C-12 (ruch okrężny), to jest ono traktowane jak skrzyżowanie dróg równorzędnych. W związku z tym pierwszeństwo mają kierowcy nadjeżdżający z prawej strony, czyli wjeżdżający na skrzyżowanie. Jeśli jednak przed rondem znajdują się dodatkowo znaki A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu), wówczas rondo traktowane jest jak droga z pierwszeństwem. Zbliżając się do skrzyżowania typu rondo, podobnie jak w przypadku każdego innego skrzyżowania, kierowca jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność. Pojazd szynowy ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów bez względu na to, z której strony nadjeżdża. Jednak wjeżdżając na rondo oznaczone znakami C-12 i A-7 powinien ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom znajdującym się na skrzyżowaniu.

bc7f19ced1aa4d4d273a8a04818b754cd83756a8 C-12 1152c0602e6c142a0e34a79803546c6161735518A-7

Słowa kluczowe rondo skrzyżowania