Ekspert wyjaśnia

Przeszukanie pojazdu pracownika

1 lipca 2007

Pytanie: Jestem zatrudniony w dużej hurtowni. Codziennie po zakończeniu dniówki roboczej, przed wyjazdem z terenu zakładu, ochroniarze z polecenia szefa przeszukują samochody pracowników. Czy mają do tego prawo?

Odpowiedź: Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika (art. 11). Nie ulega wątpliwości, że naruszeniem godności pracownika przez pracodawcę będzie nieuzasadnione poddanie go przeszukaniu. Takie bezprawne działanie obejmuje również kontrolę pojazdu pracownika. Pracodawca ma jednak prawo, a nawet obowiązek chronić swój majątek, zapobiegać kradzieżom czy niszczeniu mienia. Kiedy więc rutynowa kontrola załogi jest dopuszczalna i nie będzie naruszała dobra osobistego, jakim jest godność pracownika? W pełni aktualne jest orzeczenie Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 1972 r. (I PR 153/72). Na jego podstawie przeszukanie zatrudnionych jest zgodne z prawem i nie narusza ich dóbr osobistych pod warunkiem, że: kontrolę pracowników przeprowadza się po to, aby zapobiegać wynoszeniu majątku firmy, Śpracownicy zostali uprzedzeni o takiej właśnie kontroli bądź wynika ona z regulaminu pracy lub przyjętych u pracodawcy zwyczajów, Śkontrolę wykonuje się w porozumieniu z przedstawicielstwem pracowników i nie narusza ona zasad współżycia społecznego. Jeśli szef spełni te warunki, wolno mu przeszukać pracownika lub jego pojazd, mimo że zatrudniony będzie narażony na dyskomfort z powodu braku zaufania pracodawcy.