Ekspert wyjaśnia

Rowerzysta na chodniku

6 maja 2007

Pytanie: Mieszkamy w centrum Wrocławia, gdzie jest bardzo duży ruch pojazdów i nie ma wyznaczonych dróg dla rowerów. Obawiamy się o bezpieczeństwo naszego 8 letniego syna, z którym często jeździmy na rowerach. Czy w tej sytuacji możemy korzystać z chodnika?

Odpowiedź: Zasady oraz sposób korzystania z chodnika zostały uregulowane w art. 33 ustawy Prawa o ruchu drogowym z 20.06.1997r. (Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003r. – tekst jednolity) na podstawie, którego korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy: opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem lub szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 60 km/h, wynosi, co najmniej 2 m i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów. Należy pamiętać, że kierujący rowerem korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych obowiązany jest jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.