Ekspert wyjaśnia

Sprawca stłuczki uciekł

22 kwietnia 2012

Pytanie: Co robić, gdy doszło do stłuczki, niestety sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a poszkodowany nie zapisał numerów rejestracyjnych?

Odpowiedź: W uzyskaniu odszkodowania poszkodowanemu pomoże Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jak informuje ekspert portalu INTERIA pl - w tej sytuacji przysługuje nam z UFG odszkodowanie za szkody osobowe (np. zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, itp.) oraz materialne (np. uszkodzenie pojazdu lub innego mienia). Nie jest wypłacane odszkodowanie w sytuacji, gdy nikt nie odniósł obrażeń. UFG jest instytucją działającą nie dla zysku (non-profit), powołaną w 1990 roku. Podstawowym zadaniem Funduszu jest wypłata odszkodowań niewinnym ofiarom wypadków spowodowanych przez: nieubezpieczone lub niezidentyfikowane pojazdy oraz nieubezpieczonych rolników.

Jak postępujemy: po pierwsze zgłaszamy kolizję policji. Staramy się pozyskać świadków zdarzenia. I w celu rozpoczęcia procesu likwidacji szkody, zgłaszamy szkodę ubezpieczycielowi. Ten ostatni, po otrzymaniu zgłoszenia przeprowadza on postępowanie w zakresie ustalenia zasadności oraz wysokości dochodzonych roszczeń i niezwłocznie przesyła zebraną dokumentację do Funduszu, powiadamiając o tym osobę zgłaszającą roszczenie. Osoba uprawniona do odszkodowania zgłasza swoje roszczenia do Funduszu - za pośrednictwem dowolnej firmy ubezpieczeniowej sprzedającej obowiązkowe OC. Ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia takiego zgłoszenia.