Ekspert wyjaśnia

Szkolenie przerwane dla odbycia egzaminu teoretycznego (cz. 2)

22 lutego 2015

Problem: Osoba szkolona odbyła w OSK 30 godzin szkolenia teoretycznego i 15 godzin szkolenia praktycznego. Zaznaczam, że w profilu kandydata na kierowcę jest odnotowane w/w szkolenie. Osoba rezygnuje ze szkolenia. Pytanie.

1. Czy na podstawie art. 23a UoKP osoba może przystąpić do państwowego egzaminu teoretycznego?

2. Jeżeli tak to czy po zdaniu państwowego egzaminu teoretycznego osoba może kontynuować szkolenia praktyczne? (w tym przypadku pozostało jeszcze 15 godzin szkolenia).

Należy pamiętać, że po zakończonym szkoleniu i pozytywnym wewnętrznym egzaminie praktycznym zostanie wystawione zaświadczenie o ukończonym szkoleniu podstawowym a data rozpoczęcia tego szkolenia będzie wcześniejsza niż data państwowego egzaminu teoretycznego. Analizując art. 23a, art. 27.4a. oraz art. 50 UoKP nie znalazłem przepisu, który zabraniałby przystąpić osobie do państwowego egzaminu teoretycznego w takim przypadku.

Uzasadnienie problemu. W lipcu 2014 podczas seminarium organizowanego w Pile na temat zmian w UoKP zadałem to samo pytanie. Odpowiedź była jasna i krótka ,,kursant w każdej chwili może przerwać szkolenie i przystąpić do egzaminu teoretycznego, a po zdanym egzaminie kontynuować przerwane szkolenie” W pełni szczęścia czekałem do stycznia 2015 a tu rzeczywistość NIE!

Postanowiłem z wtajemniczonym kursantem przetrzeć szlaki w WORD. Szkolenie zostało przerwane, kursant próbował ustalić termin egzaminu teoretycznego, ale uzyskał negatywną odpowiedź, że tak nie można, bo taki egzamin jest tylko dla osób, które w ogóle nie rozpoczęły szkolenia. Byliśmy uparci w dążeniu do celu. Wtedy usłyszeliśmy, że jak zda egzamin teoretyczny to będzie musiał rozpocząć jazdę od początku, gdyż system egzaminowania nie przyjmie zaświadczenia, w którym rozpoczęcie szkolenia jest z datą wcześniejszą niż data egzaminu teoretycznego.

Zadzwoniłem do PWPW w celu ustalenia czy system będzie blokował taki stan, w odpowiedzi usłyszałem: ,,że z systemem nie ma problemu tylko WORDy mają problemy z interpretacją przepisów:.

Próbowaliśmy wyjaśnić sprawę w innym WORD, tam usłyszeliśmy, że należy wyczyścić PKK i zdać bez wpisanego szkolenia wówczas osoba zostanie zapisana na egzamin.

Proszę o wyjaśnienie tego problemu.

Z poważaniem Jerzy Wasilewski

instruktor nauki jazdy z dwudziestosześcioletnim stażem w branży oraz z uprawnieniami egzaminatora

Odpowiedź: W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Radomiu wystąpiło już kilka przypadków przeprowadzenia egzaminu teoretycznego osób, które nie posiadały ukończonego szkolenia w OSK. Natomiast nie spotkaliśmy się z przypadkiem świadomego przerwania toku szkolenia praktycznego przez kandydata.

W naszej praktyce rozstrzygające znaczenie ma stanowisko właściwego starosty określone w PKK. Zatem obsługujemy wszystkich kandydatów, którzy posiadają wygenerowany profil. Jakiekolwiek zmiany w profilu mogą być wprowadzane wyłącznie przez stosowny wydział komunikacji. Obowiązek formalnej kwalifikacji kandydatów na kierowców nie leży obecnie w zakresie kompetencji WORD.

W opisanym przypadku brakuje kilku istotnych szczegółów, np. decyzji starostwa i dlatego nie możemy zająć stanowiska co do możliwości obsługi kandydata w naszym Ośrodku.

Odpowiedzi udzielił: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu

Pytanie:Czy starostwo ma podjąć jakąś decyzję w sprawie egzaminu jak sugeruje WORD moim zdaniem jest to odbicie piłeczki. W opisanym przypadku brakuje kilku istotnych szczegółów, np. decyzji starostwa i dlatego nie możemy zająć stanowiska co do możliwości obsługi kandydata w naszym Ośrodku.

Odpowiedź:Wie Pan, ja to tak sobie czytam, to odnoszę wrażenie, że ktoś stawia problem na głowie. Bez względu na to, kto ma możliwość edytowania profilu, to niezrozumiałym jest wykreślanie czegokolwiek, po to, żeby ze stanu faktycznego, zrobić stan fikcyjny. W mojej ocenie WORD-y powinny mieć techniczną możliwość (prawną już mają) uzupełnienia profilu o egzamin teoretyczny w każdym momencie, oczywiście po wcześniejszym zwrocie PKK przez OSK i udostępnieniu przez starostę. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której wydział komunikacji wykreśla z profilu godziny szkolenia praktycznego, wpisane przez kierownika OSK.

Odpowiedzi udzieliło: Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg